Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Raporty

Dzienne podsumowanie aktywności dziecka na urządzeniu mobilnym można znaleźć na stronie głównej aplikacji ESET Parental Control for Android w sekcji Raporty.

W raportach wyświetlany jest czas korzystania przez dziecko z aplikacji ograniczonych czasowo oraz łączny czas korzystania z urządzenia.

Aby lepiej poznać aktywność dziecka na urządzeniu, można zapoznać się z wykresem korzystania, który zawiera informacje o łącznym czasie korzystania z urządzenia w przedziałach godzinowych.

Najczęściej używane aplikacje

Zawiera informacje o najczęściej używanych aplikacjach według kategorii (Bez ograniczeń, Zablokowane, Ograniczone czasowo) oraz łączny czas korzystania z tych aplikacji.

Naciśnięcie aplikacji umożliwia uzyskanie bardziej szczegółowych informacji. Można tutaj zmienić kategorię aplikacji lub nacisnąć ikonę i, aby wyświetlić aplikację w sklepie Google Play.

Zainstalowane aplikacje

Jeśli dziecko zainstalowało nowe aplikacje, można je znaleźć w sekcji Zainstalowane aplikacje. Aby uzyskać szczegółowe informacje o aplikacji, należy nacisnąć daną aplikację. Można tutaj także zmienić kategorię aplikacji lub nacisnąć ikonę i, aby wyświetlić aplikację w sklepie Google Play.

Najczęściej odwiedzane witryny internetowe

W sekcji Najczęściej odwiedzane witryny internetowe znajdują się kategorie witryn internetowych odwiedzonych przez dziecko. Aby uzyskać szczegółowe informacje o odwiedzonych witrynach, należy nacisnąć daną kategorię. Można tutaj także wybrać witrynę i utworzyć wyjątek, aby ustawić daną witrynę jako odpowiednią lub nieodpowiednią.