Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kontrola aplikacji

Szczegółowe raporty Kontroli aplikacji dostępne są z poziomu menu. Naciśnij ikonę menu three_dots_menu i wybierz kolejno Raporty > Kontrola aplikacji.

W raportach kontroli aplikacji dostępna jest lista Najczęściej używane aplikacje, wskazująca najczęściej używane aplikacje oraz czas używania takich aplikacji w ciągu ostatnich 7 dni. Można zmodyfikować tę listę tak, aby zawierała aplikacje używane w danym dniu, w poprzednim dniu lub w ciągu ostatnich 30 dni. W razie potrzeby rodzic może zablokować te aplikacje, zezwolić na ich używanie lub oznaczyć je jako aplikacje ograniczone czasowo, aby określić limit czasu korzystania z takich aplikacji.

Mapa intensywności korzystania wskazuje łączny dzienny czas korzystania z urządzenia w przedziałach godzinowych. Mapę intensywności korzystania można wyświetlić dla wszystkich aplikacji lub odpowiednio dla aplikacji z kategorii Zablokowane, Ograniczone czasowo lub Bez ograniczeń.

Statystyki aplikacji ograniczonych czasowo przedstawiają dni, w których dziecko używało aplikacji oznaczonych jako Ograniczone czasowo, a także czas korzystania z nich.