Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kontrola dostępu do stron internetowych

Szczegółowe raporty Kontroli dostępu do stron internetowych dostępne są z poziomu menu. Naciśnij ikonę menu three_dots_menu i wybierz kolejno Raporty > Kontrola dostępu do stron internetowych.

W sekcji Kontrola dostępu do stron internetowych rodzic może zobaczyć wszystkie wizyty w odpowiednich i nieodpowiednich witrynach internetowych, a także zablokowane witryny internetowe. Każdą kategorię można zablokować lub odblokować z poziomu raportu.

Zablokowane strony internetowe to nieodpowiednie witryny zablokowane za pomocą programu ESET Parental Control for Android. W przypadku wyłączenia funkcji blokowania nieodpowiednich stron internetowych dziecko ma do nich dostęp. Odwiedziny takich stron zostaną przedstawione w sekcji Wizyty na nieodpowiednich stronach internetowych.

W sekcji Wizyty na odpowiednich stronach internetowych znajdują się kategorie odpowiednich witryn internetowych odwiedzonych przez dziecko. Aby uzyskać szczegółowe informacje o odwiedzonych witrynach, należy nacisnąć daną kategorię. Można tutaj także wybrać witrynę i utworzyć wyjątek, aby ustawić daną witrynę jako odpowiednią lub nieodpowiednią.