Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Strefy z alertami

Strefy to okrągłe obszary o promieniu od 100 do 500 m. Aplikacja ESET Parental Control for Android umożliwia tworzenie wielu stref oraz ich personalizację przy użyciu unikatowej nazwy i ikony, co ułatwia porządkowanie. Za każdym razem gdy dziecko wejdzie do jednej ze stref lub ją opuści, otrzymasz powiadomienie. Strefy można również włączać i wyłączać. Można na przykład wyłączyć strefę Szkoła w dniach wolnych.


example

Przykładowe zastosowanie strefy

Możesz utworzyć strefy o nazwach Szkoła i Dom. Kiedy dziecko opuści strefę Dom, otrzymasz powiadomienie o wyjściu z domu z podaną godziną tego zdarzenia. Kiedy dziecko wejdzie do strefy Szkoła, otrzymasz powiadomienie o przybyciu do szkoły z podaną godziną tego zdarzenia. Kiedy dziecko opuści strefę Szkoła, otrzymasz powiadomienie o opuszczeniu szkoły z podaną godziną tego zdarzenia. Otrzymasz także powiadomienie z godziną przybycia do strefy Szkoła i jej opuszczenia, co umożliwi sprawdzenie łącznego czasu przebywania dziecka w tej strefie. Kolejne powiadomienie otrzymasz, kiedy dziecko wejdzie do strefy Dom.


important

Odległość między strefami

Strefy powinna oddzielać odległość, której pokonanie pieszo zajmuje co najmniej 5 minut. Zapobiega to mylącym powiadomieniom.


important

Powiadomienia ze stref

Powiadomienia są wysyłane wtedy, gdy dziecko spędzi w strefie co najmniej 3 minuty. Zapobiega to wysyłaniu wielu powiadomień, kiedy dziecko porusza się wzdłuż granicy strefy.

Ustawienia stref w aplikacji Rodzica ESET Parental Control for Android (na urządzeniu rodzica):

1.Wybierz dziecko, dla którego chcesz skonfigurować strefy.

2.Na ekranie głównym przejdź do opcji Lokalizator.

3.Naciśnij ikonę koła zębatego.

4.Naciśnij pozycję Dodaj nową strefę.

5.Wybierz środek strefy, wyszukując miejsce na podstawie adresu lub przeciągając strefę na mapie do żądanego położenia.

6.Wybierz ikonę, nazwę i promień strefy.

7.Naciśnij pozycję Zapisz strefę.

8.Wybierz monitorowane urządzenie — można wybrać tylko jedno urządzenie w profilu dziecka.

 

Ustawienia stref w portalu internetowym ESET Parental Control (parentalcontrol.eset.com):

1.Wybierz dziecko, dla którego chcesz skonfigurować strefy.

2.Kliknij pozycję Lokalizator.

3.Kliknij ikonę koła zębatego w sekcji Lokalizator dziecka.

4.Kliknij pozycję Dodaj nową strefę.

5.Wybierz środek strefy, wyszukując miejsce na podstawie adresu lub przeciągając strefę na mapie do żądanego położenia.

6.Wybierz ikonę, nazwę i promień strefy.

7.Wybierz monitorowane urządzenie — można wybrać tylko jedno urządzenie w profilu dziecka.

8.Kliknij ponownie ikonę koła zębatego. Nowa strefa będzie widoczna na mapie.