Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Serwer terminali

W przypadku instalowania programu ESET Mail Security w systemie Windows Server pełniącym rolę serwera terminali warto wyłączyć graficzny interfejs użytkownika programu ESET Mail Security, aby zapobiec uruchamianiu się go przy każdym logowaniu użytkownika. Szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączania tego interfejsu można znaleźć w temacie Wyłączanie interfejsu na serwerze terminali.