Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja w środowisku klastrowym

Program ESET Mail Security możesz wdrożyć w środowisku klastrowym (na przykład w klastrze trybu pracy awaryjnej). Zalecamy instalację programu ESET Mail Security w węźle aktywnym, a następnie rozpowszechnienie instalacji do węzłów pasywnych za pośrednictwem narzędzia Klaster ESET programu ESET Mail Security. Oprócz funkcji instalacji narzędzie Klaster ESET zapewnia replikację konfiguracji programu ESET Mail Security, co pozwala zagwarantować spójność węzłów w klastrze wymaganą do prawidłowego działania.