Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyłączanie interfejsu GUI na serwerze terminali

W tym rozdziale omówiono wyłączanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w programie ESET Mail Security działającym na serwerze terminali systemu Windows dla sesji użytkownika.

Graficzny interfejs użytkownika programu ESET Mail Security jest zwykle uruchamiany po zalogowaniu się zdalnego użytkownika na serwerze i utworzeniu przez niego sesji terminalu. To działanie jest przeważnie niepożądane w przypadku serwerów terminali. Interfejs GUI dla sesji terminali można wyłączyć w interfejsie eShell, uruchamiając polecenie set ui ui gui-start-mode none. Spowoduje to przełączenie interfejsu GUI w tryb terminalowy. Dostępne są dwa tryby uruchamiania interfejsu GUI:

set ui ui gui-start-mode full

set ui ui gui-start-mode none

Aby dowiedzieć się, jaki tryb jest obecnie używany, należy uruchomić polecenie get ui ui gui-start-mode.


note

Jeśli program ESET Mail Security został zainstalowany na serwerze Citrix, zalecamy korzystanie z ustawień opisanych w tym artykule bazy wiedzy.