Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przygotowywanie do instalacji

Przed zainstalowaniem produktu warto wykonać kilka czynności przygotowawczych.

Po zakupie programu ESET Mail Security pobierz pakiet instalacyjny .msi z witryny internetowej firmy ESET.

Upewnij się, że serwer, na którym ma zostać zainstalowany program ESET Mail Security, spełnia wymagania systemowe.

Zaloguj się na serwerze za pomocą konta administratora.


note

Instalator należy uruchomić na wbudowanym koncie administratora lub na koncie administratora domeny (jeśli lokalne konto administratora jest wyłączone). Inni użytkownicy, nawet jeśli należą do grupy Administratorzy, nie będą mieli wystarczających uprawnień dostępu. Z tego powodu konieczne jest użycie wbudowanego konta administratora. Pomyślne ukończenie instalacji nie będzie możliwe na żadnym koncie użytkownika oprócz administratora lokalnego lub administratora domeny.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić uaktualnienie istniejącej instalacji programu ESET Mail Security, zalecamy utworzenie kopii zapasowej bieżącej konfiguracji przy użyciu funkcji eksportowania ustawień.

Usuń /odinstaluj oprogramowanie antywirusowe innej firmy z systemu, jeśli jest ono zainstalowane. Zalecamy używanie narzędzia ESET AV Remover. Listę programów antywirusowych innych firm, które można usunąć przy użyciu narzędzia ESET AV Remover można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.

W przypadku przeprowadzania instalacji ESET Mail Security w systemie Windows Server 2016, firma Microsoft zaleca odinstalowanie funkcji Windows Defender i wycofanie rejestracji w usłudze Windows Defender ATP, aby uniknąć problemów wynikających z obecności różnych programów antywirusowych na komputerze.

W przypadku przeprowadzania instalacji ESET Mail Security w systemie Windows Server 2019, firma Microsoft zaleca przełączenie funkcji Windows Defender w tryb pasywny, aby uniknąć problemów wynikających z obecności różnych programów antywirusowych na komputerze.


note

Jeśli funkcje Windows Defender są obecne w systemie Windows Server 2016 lub 2019 podczas instalacji produktu ESET Mail Security, zostaną one wyłączone przez ESET Mail Security w celu zapobiegania konfliktom w zakresie ochrony w czasie rzeczywistym między wieloma produktami antywirusowymi. Ponadto funkcje Windows Defender są wyłączane przez produkt ESET Mail Security przy każdym uruchomieniu / ponownym uruchomieniu systemu.

Istnieje od tego wyjątek — w przypadku instalacji z pominięciem komponentu Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym funkcje Windows Defender w systemie Windows Server 2016 nie są wyłączane.

Bardziej kompleksowy widok jest dostępny w tablicy funkcji programu ESET Mail Security, wersji programu Microsoft Exchange Server oraz jego ról.

Liczbę skrzynek pocztowych możesz sprawdzić przy użyciu narzędzia Mailbox Count. Szczegółowe informacje zawiera artykuł bazy wiedzy . Po zainstalowaniu programu ESET Mail Security jest w nim wyświetlana bieżąca liczba skrzynek pocztowych u dołu okna Monitorowanie.

Instalator programu ESET Mail Security może zostać uruchomiony w jednym z dwóch trybów instalacyjnych:

Graficzny interfejs użytkownika
Jest to zalecany typ instalacji. W tym trybie jest używany kreator instalacji.

Instalacja cicha/nienadzorowana
Oprócz użycia kreatora instalacji program ESET Mail Security można także zainstalować w sposób nienadzorowany, za pomocą wiersza polecenia.


important

Zalecamy zainstalowanie programu ESET Mail Security w niedawno zainstalowanym i skonfigurowanym systemie operacyjnym, jeśli to możliwe. Jeśli konieczna jest instalacja w istniejącym systemie, zalecamy odinstalowanie obecnych wersji programu ESET Mail Security, ponowne uruchomienie serwera i zainstalowanie nowej wersji programu ESET Mail Security.

Uaktualnianie do nowszej wersji
Jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji programu ESET Mail Security, może wybrać odpowiednią metodę uaktualnienia.

Po pomyślnym zainstalowaniu lub uaktualnieniu programu ESET Mail Security należy wykonać następujące czynności:

Aktywacja produktu
Dostępność danej metody aktywacji w oknie aktywacji zależy od kraju oraz sposobu dystrybucji oprogramowania.

Zadania po instalacji
Zapoznaj się z listą zalecanych czynności do wykonania po pomyślnym zainstalowaniu programu ESET Mail Security.

Konfigurowanie ochrony serwera
Program ESET Mail Security można dostosować do własnych potrzeb, modyfikując ustawienia zaawansowane jego poszczególnych funkcji.