Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywacja produktu

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o aktywowanie produktu.

product_activation

Aktywacji produktu ESET Mail Security można dokonać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

Użyj zakupionego klucza licencyjnego

Jest to niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji.

ESET Business Account

Użyj tej opcji, jeśli ukończono rejestrację, i masz konto w usłudze ESET Business Account, do której zaimportowano licencję na produkt ESET Mail Security. Możesz też wprowadzić poświadczenia administratora zabezpieczeń, których możesz używać w portalu ESET License Administrator.

Plik licencji offline

Automatycznie generowany plik, który zostanie przeniesiony do produktu ESET w celu przekazania informacji dotyczących licencji. Plik licencji offline jest generowany przez portal licencyjny i jest przeznaczony do użytku w środowiskach, w których aplikacja nie może łączyć się z podmiotem odpowiedzialnym za licencje.

Kliknij opcję Aktywuj później za pomocą rozwiązania ESET PROTECT, jeśli komputer należy do sieci zarządzanej, a administrator przeprowadzi aktywację zdalną przy użyciu rozwiązania ESET PROTECT. Z tej opcji możesz również skorzystać w celu aktywowania klienta później.

Aby zarządzać informacjami dotyczącymi licencji, w dowolnym momencie możesz kliknąć kolejno opcje Pomoc i obsługa > Zarządzanie licencją w oknie głównym programu. Zostanie wyświetlony identyfikator publiczny licencji służący do identyfikacji produktu przez firmę ESET oraz do identyfikacji licencji. Nazwa użytkownika, pod którą zarejestrowano komputer, jest zapisana w sekcji Informacje, dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony TRAY_ICON w obszarze powiadomień systemu Windows.

Po pomyślnym aktywowaniu programu ESET Mail Security zostanie otwarte główne okno programu, a na stronie Monitorowanie widoczny będzie bieżący stan. Program może na początku wymagać nieco uwagi, na przykład zostanie wyświetlone pytanie o chęć przynależności do programu ESET LiveGrid®.

W oknie głównym programu są również wyświetlane powiadomienia dotyczące innych elementów, takich jak aktualizacje systemu (aktualizacje systemu Windows) czy aktualizacje silnika detekcji. Po rozwiązaniu wszystkich kwestii wymagających uwagi stan monitorowania zostanie oznaczony kolorem zielonym i wyświetlona zostanie informacja Maksymalna ochrona.

Aby aktywować kopię programu ESET Mail Security bezpośrednio w programie, kliknij ikonę TRAY_ICON w obszarze powiadomień systemu Windows i w menu wybierz pozycję Produkt nie został aktywowany. Produkt możesz również aktywować z menu głównego, wybierając kolejno opcje Pomoc i obsługa > Aktywuj produkt lub Stan monitorowania > Produkt nie został aktywowany.


note

Na serwerze ESET PROTECT można aktywować komputery klienckie w trybie dyskretnym, przy użyciu licencji udostępnionych przez administratora.