Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja z poziomu wiersza polecenia

Poniższe ustawienia należy stosować tylko w następujących poziomach interfejsu użytkownika: ograniczonym, podstawowym i przy braku interfejsu. Odpowiednie przełączniki wiersza polecenia można znaleźć w dokumentacji wersji polecenia msiexec.

Obsługiwane parametry:

APPDIR=<path>

Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu

Katalog instalacji aplikacji

Przykład: emsx_nt64.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR=<path>

Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu

Katalog instalacji danych aplikacji

MODULEDIR=<path>

Ścieżka — prawidłowa ścieżka do katalogu

Katalog instalacji modułów

ADDLOCAL=<list>

Instalacja komponentów — lista funkcji nieobowiązkowych do instalacji lokalnej

Zastosowanie z pakietami .msi ESET: emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Więcej informacji na temat właściwości ADDLOCAL można znaleźć na stronie https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/Msi/addlocal

Lista ADDLOCAL to lista wartości oddzielanych przecinkami zawierająca wszystkie nazwy funkcji do zainstalowania.

Przy wybieraniu funkcji do zainstalowania na liście należy wyraźnie podać pełną ścieżkę (z uwzględnieniem wszystkich funkcji nadrzędnych).

REMOVE=<list>

Instalacja komponentów — funkcja nadrzędna, której użytkownik nie chce instalować lokalnie.

Zastosowanie z pakietami .msi ESET: emsx_nt64.msi /qn REMOVE=<list>

Więcej informacji na temat właściwości REMOVE można znaleźć na stroniehttps://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/Msi/remove

Lista REMOVE to lista wartości oddzielanych przecinkami zawierająca wszystkie funkcje nadrzędne, które nie zostaną zainstalowane (lub zostaną usunięte, jeśli są obecnie zainstalowane).

Wystarczy podać tylko funkcję nadrzędną. Nie trzeba określać na liście poszczególnych funkcji podrzędnych.

ADDEXCLUDE=<list>

Lista ADDEXCLUDE to lista wartości rozdzielanych przecinkami, na której znajdują się wszystkie nazwy funkcji, które nie mają być instalowane.

Przy wyborze funkcji, które nie będą instalowane, należy jednoznacznie podać na liście daną funkcję, a następnie pełną ścieżkę (tj. wszystkie funkcje podrzędne) oraz powiązane funkcje niewidoczne.

Przykład: emsx_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=<list>


note

Polecenia ADDEXCLUDE nie można używać w połączeniu z poleceniem ADDLOCAL.

Obecność funkcji

Obowiązkowa — funkcja jest zawsze instalowana.

Opcjonalna — można usunąć zaznaczenie funkcji do instalacji.

Niewidoczna — funkcja logiczna niezbędna do prawidłowego działania innych funkcji.

Lista funkcji programu ESET Mail Security:


important

Wielkość liter w nazwach funkcji ma znaczenie — na przykład funkcja RealtimeProtection nie jest tożsama z funkcją REALTIMEPROTECTION.

Nazwa funkcji

Obecność funkcji

SERVER

Wymagana

RealtimeProtection

Wymagana

MAILSERVER

Wymagana

WMIProvider

Wymagana

HIPS

Wymagana

Updater

Wymagana

eShell

Wymagana

UpdateMirror

Wymagana

DeviceControl

Opcjonalna

DocumentProtection

Opcjonalna

WebAndEmail

Opcjonalna

ProtocolFiltering

Niewidoczna

NetworkProtection

Opcjonalna

IdsAndBotnetProtection

Opcjonalna

Rmm

Opcjonalna

WebAccessProtection

Opcjonalna

EmailClientProtection

Opcjonalna

MailPlugins

Niewidoczna

Cluster

Opcjonalna

_Base

 

eula

 

ShellExt

Opcjonalna

_FeaturesCore

 

GraphicUserInterface

Opcjonalna

SysInspector

Opcjonalna

SysRescue

Opcjonalna

EnterpriseInspector

Opcjonalna

Aby usunąć dowolną z poniższych funkcji, trzeba usunąć całą grupę, określając każdą funkcję należącą do tej grupy. W przeciwnym razie funkcja nie zostanie usunięta. Istnieją dwie grupy (każdy wiersz reprezentuje jedną grupę):

GraphicUserInterface,ShellExt

NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection


example

Sekcję NetworkProtection (wraz z funkcjami podrzędnymi) można wykluczyć z instalacji, korzystając z parametru REMOVE i określając tylko funkcję nadrzędną:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=ALL REMOVE=NetworkProtection

Zamiast tego można też użyć parametru ADDEXCLUDE, ale oprócz niego należy też określić wszystkie funkcje podrzędne:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,^
ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection

Aby program ESET Mail Security został po instalacji skonfigurowany automatycznie, można określić w poleceniu instalacji podstawowe parametry konfiguracji.


example

Zainstalowanie programu ESET Mail Security i wyłączenie narzędzia ESET LiveGrid®:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

Lista wszystkich właściwości dotyczących konfiguracji:

Przełącznik

Wartość

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=1/0

0 — wyłączone, 1 — włączone

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1/0

0 — wyłączone, 1 — włączone

FIRSTSCAN_ENABLE=1/0

0 — wyłączone, 1 — włączone

CFG_PROXY_ENABLED=0/1

0 — wyłączone, 1 — włączone

CFG_PROXY_ADDRESS=<ip>

Adres IP serwera proxy

CFG_PROXY_PORT=<port>

Numer portu serwera proxy

CFG_PROXY_USERNAME=<user>

Nazwa użytkownika do celów uwierzytelniania

CFG_PROXY_PASSWORD=<pass>

Hasło do celów uwierzytelniania

Parametry dotyczące języka: Język produktu (należy określić oba parametry)

Przełącznik

Wartość

PRODUCT_LANG=

Identyfikator ustawień regionalnych (ang. LCID — Locale ID), na przykład 1033 oznaczający English - United States — zobacz listę kodów języków.

PRODUCT_LANG_CODE=

Pisany małymi literami identyfikator kulturowy (ang. LCID — Language Culture Name), na przykład en-us oznaczający English - United States — zobacz listę kodów języka.