Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przesyłanie zgłoszenia do działu obsługi klienta

Aby zapewnić użytkownikom pomoc w jak najszybszy i jak najprecyzyjniejszy sposób, firma ESET wymaga podania informacji dotyczących konfiguracji programu ESET Mail Security, szczegółowych informacji dotyczących systemu oraz uruchomionych procesów (plik dziennika aplikacji ESET SysInspector), a także danych rejestru. Te dane zostaną wykorzystane przez firmę ESET wyłącznie w celu zapewnienia klientowi pomocy technicznej. To ustawienie można również skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Narzędzia > Diagnostyka > Pomoc techniczna.


note

Jeśli użytkownik zdecydował się przesłać dane systemu, konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza internetowego. W przeciwnym razie nie zostanie utworzony bilet i dane systemu zostaną utracone.

Wraz z przesłaniem formularza internetowego do firmy ESET zostaną przesłane dane konfiguracyjne systemu. Aby zapamiętać tę czynność w ramach tego procesu, należy zaznaczyć opcję Zawsze należy przesyłać te informacje.

Nie przesyłaj informacji

Tej opcji należy użyć, jeśli użytkownik nie chce przesyłać danych. Spowoduje to przekierowanie do strony internetowej pomocy technicznej firmy ESET.