ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Sessiz / Katılımsız yükleme

Yüklemeyi komut satırı üzerinden tamamlamak için şu komutu kullanın: msiexec /i <packagename> /qn /l*xv msi.log

Uygulama günlüğünü kontrol etmek için Windows Olay Görüntüleyicisi'ni kullanın (Şu kaynaktaki kayıtlara bakın: MsiInstaller). Bu sayede, yükleme işleminin başarılı olduğundan emin olabilir veya yükleme sorunlarını gözden geçirebilirsiniz.


example

64 bit sistemde tam yükleme:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,SysInspector,Rmm,eula

Yükleme tamamlandığında ESET GUI'si başlatılır ve Windows bildirim alanında Windows bildirim alanı simgesi TRAY_ICON gösterilir.


example

Ürünü belirtilen dilde (örneğin, Almanca) yüklemek için:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,^
SysInspector,Rmm,eula PRODUCT_LANG=1031 PRODUCT_LANG_CODE=de-de

Diğer ayrıntılar ve dil kodu listesini görüntülemek için Komut satırı yükleme başlığındaki Dil parametreleri'ne bakın.


important

REINSTALL parametresi için değerleri belirlerken, ADDLOCAL veya REMOVE parametresi için değer olarak kullanılmayan özelliklerin geri kalanı listelemelisiniz. Komut satırı yüklemesinin düzgün şekilde çalışması için, tüm özellikleri REINSTALL, ADDLOCAL ve REMOVE parametreleri için değerler olarak listelemeniz gerekir. REINSTALL parametresini kullanmazsanız ekleme veya kaldırma işlemleri başarılı olmayabilir.

Özelliklerin tam listesi için Komut satırı yüklemesi bölümüne bakın.


example

64 bit sistemde tam kaldırma (yüklemeyi kaldırma):

msiexec /x emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log


note

Sunucunuz başarılı bir kaldırma işleminden sonra otomatik olarak yeniden başlatılır.