ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Komut satırı yüklemesi

Aşağıdaki ayarlar, kullanıcı arayüzünün sadece indirgenmiş, temel ve hiçbiri düzeyinde kullanımı içindir. Uygun komut satırı geçişleri için kullanılan msiexec sürümü için dokümantasyona bakın.

Desteklenen parametreler:

APPDIR=<path>

yol - Geçerli dizin yolu

Uygulama yükleme dizini

Örneğin: emsx_nt64.msi /qn APPDIR=C:\ESET\ ADDLOCAL=DocumentProtection

APPDATADIR=<path>

yol - Geçerli dizin yolu

Uygulama Verileri yükleme dizini

MODULEDIR=<path>

yol - Geçerli dizin yolu

Modül yüklemesi dizini

ADDLOCAL=<list>

Bileşen yüklemesi - yerel olarak yüklenecek zorunlu olmayan özelliklerin listesi.

ESET .msi paketleriyle birlikte kullanım: emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=<list>

ADDLOCAL Özelliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/Msi/addlocal

ADDLOCAL listesi yüklenecek tüm özellik adlarının virgülle ayrılmış olarak yer aldığı bir listedir.

Yüklemek üzere bir özellik seçerken tam yol (tüm üst özellikler) listeye açıkça eklenmelidir.

REMOVE=<list>

Bileşen yüklemesi - yerel olarak yüklenmesini istemediğiniz üst özellik.

ESET .msi paketleriyle birlikte kullanım: emsx_nt64.msi /qn REMOVE=<list>

REMOVE Özelliği hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/desktop/Msi/remove

REMOVE listesi yüklenmeyecek olan (veya mevcut yüklemeleri varsa kaldırılacak olan) tüm üst özellik adlarının virgülle ayrılmış olarak yer aldığı bir listedir.

Üst özelliği belirtmek yeterlidir. Her alt özelliğin listeye açıkça eklenmesine gerek yoktur.

ADDEXCLUDE=<list>

ADDEXCLUDE listesi, yüklenmeyecek tüm özellik adlarının virgülle ayrılmış bir listedir.

Yüklenmeyecek bir özelliği seçerken, yolun tamamı (tüm alt özellikleriyle birlikte) ve ilgili görünmez özellikleri listeye açıkça eklenmelidir.

Örneğin: emsx_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=<list>


note

ADDEXCLUDE, ADDLOCAL ile birlikte kullanılamaz.

Özellik Yapısı

Zorunlu - Özellik her zaman yüklenir.

İsteğe Bağlı - Özellik yükleme için devre dışı bırakılabilir.

Görünmez - Diğer özelliklerin düzgün çalışması için zorunlu olan mantıksal özellik.

ESET Mail Security özelliklerinin listesi:


important

Tüm özelliklerin adları büyük/küçük harf duyarlıdır, örneğin RealtimeProtection, REALTIMEPROTECTION ile aynı değildir.

Özellik Adı

Özellik Yapısı

SERVER

Zorunlu

RealtimeProtection

Zorunlu

MAILSERVER

Zorunlu

WMIProvider

Zorunlu

HIPS

Zorunlu

Updater

Zorunlu

eShell

Zorunlu

UpdateMirror

Zorunlu

DeviceControl

İsteğe Bağlı

DocumentProtection

İsteğe Bağlı

WebAndEmail

İsteğe Bağlı

ProtocolFiltering

Görünmez

NetworkProtection

İsteğe Bağlı

IdsAndBotnetProtection

İsteğe Bağlı

Rmm

İsteğe Bağlı

WebAccessProtection

İsteğe Bağlı

EmailClientProtection

İsteğe Bağlı

MailPlugins

Görünmez

Cluster

İsteğe Bağlı

_Base

 

eula

 

ShellExt

İsteğe Bağlı

_FeaturesCore

 

GraphicUserInterface

İsteğe Bağlı

SysInspector

İsteğe Bağlı

EnterpriseInspector

İsteğe Bağlı

Aşağıdaki özelliklerden herhangi birini kaldırmak istiyorsanız, gruba ait olan her özelliği belirterek grubun tamamını kaldırmanız gerekir. Aksi halde, özellik kaldırılamaz. Burada iki grup yer almaktadır (her satır bir grubu temsil eder):

GraphicUserInterface,ShellExt

NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection

 


example

Ağ Koruması bölümünü (alt özellikler dahil olmak üzere) REMOVE parametresini kullanarak ve yalnızca üst özelliği belirterek hariç tutun:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=ALL REMOVE=NetworkProtection

 

Alternatif olarak, ADDEXCLUDE parametresini kullanabilirsiniz, ancak tüm alt özellikleri de belirtmeniz gerekir:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDEXCLUDE=NetworkProtection,WebAccessProtection,IdsAndBotnetProtection,^
ProtocolFiltering,MailPlugins,EmailClientProtection

 

ESET Mail Security ürününün yüklemeden sonra otomatik olarak yapılandırılmasını istiyorsanız, yükleme komutu içerisinde temel yapılandırma parametrelerini belirtebilirsiniz.


example

ESET Mail Security aracını yükleyip ESET LiveGrid® aracını devre dışı bırakın:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

Tüm yapılandırma özelliklerinin listesi:

Değiştir

Değer

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=1/0

0 - Devre dışı, 1 - Etkin

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1/0

0 - Devre dışı, 1 - Etkin

FIRSTSCAN_ENABLE=1/0

0 - Devre dışı, 1 - Etkin

CFG_PROXY_ENABLED=0/1

0 - Devre dışı, 1 - Etkin

CFG_PROXY_ADDRESS=<ip>

Proxy IP adresi

CFG_PROXY_PORT=<port>

Proxy bağlantı noktası numarası

CFG_PROXY_USERNAME=<user>

Kimlik doğrulama için Kullanıcı adı

CFG_PROXY_PASSWORD=<pass>

Kimlik doğrulama için parola

Dil parametreleri: Ürün dili (her iki parametreyi de belirtmelisiniz)

Değiştir

Değer

PRODUCT_LANG=

LCID Ondalığı (Yerel Kimlik), örneğin 1033 (English - United States için), bkz. dil kodu listesi.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID Dizesi (Dil Kültürü Adı) küçük harfli, örneğin en-us (English - United States için), bkz. dil kodu listesi.