ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

HIPS kural ayarları

Bu pencere, size mevcut HIPS kurallarının genel bakışını sunar.

Kural

Kullanıcı tanımlı veya otomatik olarak seçilen kural adı.

Etkin

Kuralı listede tutmak istiyor ancak kullanmak istemiyorsanız bu düğmeyi devre dışı bırakın.

Eylem

Kural, koşulların doğru olması durumunda gerçekleştirilmesi gereken bir eylemi (İzin ver, Engelle veya Sor) belirtir.

Kaynaklar

Kural, yalnızca olayın bir uygulama tarafından tetiklenmesi durumunda kullanılır.

Hedefler

Kural, yalnızca işlemin belirli bir dosyayla, uygulamayla ya da kayıt defteri girişiyle ilgili olması halinde kullanılır.

Günlüğe kaydetme düzeyi

Bu seçeneği etkinleştirirseniz bu kuralla ilgili bilgiler HIPS günlüğüne yazılır.

Bildir

Bir olay tetiklenirse Windows bildirim alanında küçük bir pencere görünür.

Yeni kural oluşturmak için Yeni HIPS kuralları ekle'yi veya Seçili girişleri düzenle'yi tıklayın.

Kural adı

Kullanıcı tanımlı veya otomatik olarak seçilen kural adı.

Eylem

Kural, koşulların doğru olması durumunda gerçekleştirilmesi gereken bir eylemi (İzin ver, Engelle veya Sor) belirtir.

Etkileyen işlemler

Kuralın uygulanacağı işlem türünü seçmelisiniz. Kural, yalnızca bu tür işlem ve seçili hedef için kullanılır. Kural, bu kuralı tetikleyen koşulları açıklayan bölümlerden oluşur.

Kaynak uygulamalar

Kural, yalnızca olayın bu uygulamalar tarafından tetiklenmesi durumunda kullanılır. Açılır menüden Belirli uygulamaları seçin ve Ekle öğesini tıklayarak yeni dosya veya klasörleri ekleyin ya da tüm uygulamaları eklemek için açılır menüden Tüm uygulamalar seçeneğini belirleyin.


note

HIPS tarafından önceden tanımlanan belirli kuralların bazı işlemleri engellenemez ve bunlara varsayılan olarak izin verilir. Ek olarak, HIPS tarafından tüm sistem işlemleri izlenmez. HIPS tehlikeli olarak değerlendirilebilecek işlemleri izler.

Önemli işlemlerin açıklaması:

Dosya işlemleri

Dosyayı sil

Uygulama hedef dosyayı silmek için izin istiyor.

Dosyaya yaz

Uygulama hedef dosyaya yazmak için izin istiyor.

Diske doğrudan erişim

Uygulama sıradan Windows prosedürlerini atlatan, standart olmayan bir şekilde diskten okumaya veya diske yazmaya çalışıyor. Bu, ilgili kurallar uygulanmadan dosyaların değiştirilmesiyle sonuçlanabilir. Bu işlem, algılamadan kurtulmaya çalışan zararlı yazılımdan, diskin tam kopyasını elde etmeye çalışan bir yedekleme yazılımından veya disk birimlerini yeniden düzenlemeye çalışan bir bölüm yöneticisinden kaynaklanıyor olabilir.

Genel kanca yükle

MSDN kitaplığından SetWindowsHookEx işlevini çağırmayı ifade eder.

Sürücüyü yükle

Sisteme sürücülerin kurulması ve yüklenmesi.

Kural, yalnızca işlemin bu hedefle ilgili olması durumunda kullanılır. Açılır menüden Belirli dosyaları seçin ve yeni dosya veya klasörleri eklemek için Ekle seçeneğini tıklayın. Ayrıca tüm uygulamaları eklemek için açılır menüden Tüm dosyalar seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Uygulama işlemleri

Başka bir uygulama için hata ayıkla

İşleme bir hata ayıklayıcı ekler. Bir uygulamanın hataları ayıklanırken, birçok davranış ayrıntıları görüntülenebilir ve verilerine erişilebilir.

Başka bir uygulamanın olaylarını durdur

Kaynak uygulama belirli bir uygulamaya hedeflenen olayları yakalamaya çalışır (örneğin tuş kaydedicinin tarayıcı olaylarını yakalamaya çalışması gibi).

Başka bir uygulamayı sonlandır/askıya al

Bir işlemi askıya alır, sürdürür veya sonlandırır (doğrudan İşlem Gezgininden veya İşlemler penceresinden erişilebilir).

Yeni uygulama başlat

Yeni uygulamaların veya işlemlerin başlatılması.

Başka bir uygulamanın durumunu değiştir

Kaynak uygulama hedef uygulamanın belleğine yazmaya çalışır veya onun adına kodu çalıştırır. Bu işlevsellik, bu işlemin kullanımını engelleyen bir kuralda hedef bir uygulama olarak yapılandırmak yoluyla önemli bir uygulamayı korumak için kullanışlı olabilir.

Kural, yalnızca işlemin bu hedefle ilgili olması durumunda kullanılır. Açılır menüden Belirli uygulamaları seçin ve yeni dosya veya klasörleri eklemek için Ekle seçeneğini tıklayın. Ayrıca tüm uygulamaları eklemek için açılır menüden Tüm uygulamalar seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Kayıt defteri işlemleri

Başlatma ayarlarını değiştir

Ayarlardaki, Windows açılışında çalıştırılacak uygulamaları tanımlayan tüm değişikliklerdir. Bunlar Windows Kayıt Defteri'nde örneğin Çalıştırma anahtarı aranarak bulunabilir.

Kayıt defterinden sil

Kayıt defteri anahtarını veya değerini siler.

Kayıt defteri anahtarını yeniden adlandır

Kayıt defteri anahtarlarını yeniden adlandırır.

Kayıt defterini değiştir

Kayıt defteri anahtarlarının yeni değerlerini oluşturabilir, mevcut değerleri değiştirebilir, veri tabanı ağacından veri taşıma veya kayıt defteri anahtarı için kullanıcı veya grup hakları ayarlayabilirsiniz.

Kural, yalnızca işlemin bu hedefle ilgili olması durumunda kullanılır. Açılır menüden Belirli girişleri seçin ve yeni dosya veya klasörleri eklemek için Ekle seçeneğini tıklayın. Ayrıca tüm uygulamaları eklemek için açılır menüden Tüm girişler seçeneğini de belirleyebilirsiniz.


note

Bir hedef girerken, belirli kısıtlamalarla joker karakterler kullanabilirsiniz. Belirli bir anahtarın yerine * (yıldız işareti) simgesi kayıt defteri yollarında kullanılabilir. Örneğin HKEY_USERS\*\software can mean HKEY_USER\.default\software anlamına gelebilir ancak HKEY_USERS\S-1-2-21-2928335913-73762274-491795397-7895\.default\software anlamına gelemez. HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet* geçerli bir kayıt defteri anahtarı yolu değildir. \* içeren bir kayıt defteri anahtarı yolu, "bu yolu veya bu sembolden sonraki herhangi bir düzeydeki herhangi bir yolu" tanımlar. Dosya hedefleri için joker karakter kullanmanın tek yolu budur. Öncelikle, bir yolun belirli bir parçası, ardından joker karakter simgesini (*) izleyen yol değerlendirilir.


warning

Çok genel bir kural oluşturursanız, bir bildirim alabilirsiniz.