ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Şifrelenmiş SSL iletişimi

Sisteminiz SSL protokol taraması kullanmak üzere yapılandırıldıysa aşağıdaki iki durumda sizden bir eylem seçmenizi isteyen iletişim penceresi görüntülenir:

İlk olarak, bir web sitesi doğrulanamayan veya geçersiz bir sertifika kullanıyorsa ve ESET Mail Security bu gibi durumlarda kullanıcıya bunu sormak üzere yapılandırıldıysa (varsayılan olarak doğrulanamaz sertifika için evet, geçersiz olanlar için hayır), iletişim kutusunda bağlantı için İzin ver veya Engelle seçeneklerinden birini belirlemeniz istenir.

İkincisi, SSL protokolü filtreleme modu, Etkileşimli mod olarak ayarlandıysa iletişim kutusunda her web sitesi için trafiği Tara veya Yoksay seçeneklerinden birini belirlemeniz istenir. Bazı uygulamalar kendi SSL trafiğinin değiştirilmediğini ya da herhangi biri tarafından denetlenmediğini doğrular; bu durumlarda uygulamanın çalışmaya devam etmesi için, ESET Mail Security ürününün bu trafiği Yoksayması gerekir.

DIALOG_EPFW_NEW_CERTIFICATE

Her iki durumda da kullanıcı seçilen eylemin hatırlanmasını seçebilir. Kaydedilen eylemler Bilinen sertifikalar listesi içinde depolanır.