ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

E-posta etiketleri

E-posta koruması, POP3 ve IMAP protokolleri ile alınan e-posta iletişimlerinin denetimini sağlar. ESET Mail Security, Microsoft Outlook ve diğer e-posta istemcileri için eklenti programını kullanarak e-posta istemcisinden yapılan tüm iletişimi denetler (POP3, MAPI, IMAP, HTTP).

Program, gelen iletileri incelerken ThreatSense tarama altyapısında yer alan tüm gelişmiş tarama yöntemlerini kullanır. Bu, kötü amaçlı programların algılanmasının, virüs algılama veri tabanıyla eşleştirilmeden önce gerçekleştiği anlamına gelir. POP3 ve IMAP protokolü iletişimlerinin taranması, kullanılan e-posta istemcisinden bağımsızdır.

E-posta denetlendikten sonra, iletiye tarama sonucuyla birlikte bir bildirim eklenebilir. Etiket mesajlarını alınan ve okunan postalara ekle veya Etiket mesajlarını gönderilen e-postalara ekle'yi seçebilirsiniz.

Etiket iletilerinin nadir olarak, sorunlu HTML iletilerinde atlanabileceğini veya iletilerin kötü amaçlı yazılımlar tarafından taklit edilebileceğini unutmayın. Etiket iletileri, alınan ve okunan e-postaya, giden e-postaya veya her ikisine de eklenebilir. Kullanılabilen seçenekler şunlardır:

Kullanılabilen seçenekler şunlardır:

Hiçbir zaman - Etiket iletileri hiçbir zaman eklenmez.

Bir tespit olduğunda - Yalnızca kötü amaçlı yazılım içeren mesajlar, "denetlendi" olarak işaretlenir (varsayılan).

Taranan tüm e-postalara - Program mesajları taranan tüm e-postalara ekler.

Algılanan e-postanın konusuna eklenecek metin

Etkilenen bir e-postanın örnek konu biçimini değiştirmek isterseniz bu şablonu düzenleyin. Bu işlev Hello mesaj konusunu şu biçimle değiştirir: "[tespit %DETECTIONNAME%] Merhaba. Değişken %DETECTIONNAME% tespiti temsil eder.