ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Ağ ekle

Ağ yapılandırma ayarları aşağıdaki sekmelerde düzenlenir:

Ağ adını tanımlayabilir ve ağ için Koruma türünü seçebilirsiniz. Ağın Güvenilir ağ, Güvenilir olmayan ağ veya Windows ayarını kullan olarak ayarlanıp ayarlanmadığını gösterir.

Ayrıca, ek güvenilen adresler altında eklenen adresler (ağın koruma türü ne olursa olsun) her zaman bu ağa bağlı adaptörlerin güvenilir bölgesine eklenir.

Zayıf WiFi şifrelemesi hakkında uyar – ESET Mail Security korunmayan bir kablosuz ağa veya koruması olan zayıf olan bir ağa bağlanırken sizi bilgilendirir.

Güvenlik duvarı profili ağ bağdaştırıcısından devralınacak.

Güncelleme profili – Bu ağa bağlanıldığında kullanılacak olan güncelleme profilini seçin.

add_network

Ağ tanımı

Yerel ağ bağdaştırıcısı parametrelerine göre gerçekleştirilir. Seçilen tüm parametreler, etkin ağ bağlantılarının gerçek parametreleriyle karşılaştırılır. IPv4 ve IPv6 adreslerine izin verilir.

Ağ kimlik doğrulaması

Ağ içinde belirli bir sunucuyu arar ve bu sunucunun kimliğini doğrulamak için asimetrik şifreleme (RSA) kullanır. Kimlik doğrulaması yapılan ağın adı, kimlik doğrulama sunucusu ayarlarında belirlenmiş olan bölge adıyla eşleşmelidir. Ad büyük/küçük harf duyarlıdır. Özel sunucu anahtarına karşılık gelen bir sunucu adı, sunucu dinleme bağlantı noktası ve ortak anahtar belirtin. Sunucu adı IP adresi, DNS veya NetBios adı biçiminde girilebilir ve ardından sunucuda anahtarın konumunu belirten bir yol (örneğin, server_name_/directory1/directory2/authentication) gelebilir. Noktalı virgülle ayrılan yola ekleyerek alternatif sunucuları belirtebilirsiniz.

Ortak anahtar aşağıdaki dosya türlerinden herhangi biri kullanılarak içe aktarılabilir:

PEM şifreli ortak anahtar (.pem), bu anahtar ESET Authentication Server kullanılarak oluşturulabilir.

Şifrelenmiş ortak anahtar

Genel anahtar sertifika dosyasını seçin (.crt)

Ayarlarınızı test etmek için Test'i tıklayın. Kimlik doğrulaması başarılı olursa Sunucu kimlik doğrulaması başarılı olarak görüntülenir. Kimlik doğrulaması düzgün bir şekilde yapılandırılmazsa şu hata mesajları görüntülenir:

Sunucu kimlik doğrulaması başarısız oldu. Geçersiz veya eşleşmeyen imza.

Sunucu imzası, girilen ortak anahtarla eşleşmiyor.

Sunucu kimlik doğrulaması başarısız oldu. Ağ adı eşleşmiyor.

Kuralı listede tutmak istiyor ancak kullanmak istemiyorsanız bu düğmeyi devre dışı bırakın.

Sunucu kimlik doğrulaması başarısız. Sunucudan gelen yanıt yok ya da geçersiz.

Sunucu çalışmıyorsa veya sunucuya erişilemiyorsa yanıt alınmaz. Başka bir HTTP sunucusu belirtilen adreste çalışıyorsa geçersiz bir yanıt alınabilir.

Geçersiz ortak anahtar girildi.

Girdiğiniz ortak anahtar dosyasının bozuk olmadığını doğrulayın.