ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Deneme yanılma saldırısına karşı koruma kuralları

Deneme yanılma saldırılarına karşı koruma kuralları, gelen ve giden ağ bağlantıları için kurallar oluşturmanızı, düzenlemenizi ve görüntülemenizi sağlar. Önceden tanımlanmış kurallar düzenlenemez veya silinemez.

Yeni kural oluşturmak için yeni Deneme yanılma saldırısına karşı koruma kuralı Ekle'yi tıklayın veya seçili girişleri Düzenleyin.

Bu pencere, size mevcut Deneme yanılma saldırısına karşı koruma kurallarının genel bakışını sunar.

Ad

Kullanıcı tanımlı veya otomatik olarak seçilen kural adı.

Etkin

Kuralı listede tutmak istiyor ancak kullanmak istemiyorsanız bu düğmeyi devre dışı bırakın.

Eylem

Kural, koşulların doğru olması durumunda gerçekleştirilmesi gereken bir işlemi (İzin ver veya Engelle) belirtir.

Protokol

Bu kuralın inceleyeceği iletişim protokolü.

Profil

Belirli profiller için özel kurallar ayarlanabilir ve uygulanabilir.

Maksimum girişim sayısı

IP adresi engellenene ve kara listeye eklenene kadar saldırı tekrarı girişimlerinin maksimum sayısı.

Kara liste saklama süresi (dk)

Kara listede, adresin süresinin dolacağı zamanı ayarlar. Deneme sayısını saymak için varsayılan süre 30 dakikadır.

Kaynak IP'si

IP adresleri/aralıklar/alt ağların listesi. Birden çok adres virgülle ayrılmalıdır.

Kaynak bölgeler

Ekle'ye tıklayarak buradaki IP adresleri aralığıyla önceden tanımlı veya oluşturulan bir bölge eklemenize olanak sağlar.