ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Deneme yanılma saldırısına karşı korumada tarama dışı öğeler

Deneme yanılma saldırısı tarama dışı öğeleri, belirli kriterler için deneme yanılma tespitini bastırmak için kullanılabilir. Bu tarama dışı öğeler, Deneme yanılma tespitine dayalı olarak ESET PROTECT üzerinden oluşturulur. Bir yönetici ESET PROTECT Web Konsolu'nda exlink Deneme yanılma saldırısı için tarama dışı öğeler oluşturursa tarama dışı öğeler görüntülenir. Tarama dışı öğeler yalnızca izin veren kurallar içerebilir ve IDS kuralları öncesinde değerlendirilir.

Tespit – Algılama türü

Uygulama – ... öğesini tıklayarak hariç tutulan bir uygulamanın dosya yolunu seçin. (örneğin C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Uygulamanın adını yazmayın.

Uzak IP – Uzak IPv4 veya IPv6 adresi/aralıkları/alt ağların listesi. Birden çok adres virgülle ayrılmalıdır.