Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt

Để truy cập cài đặt của chương trình, chạm vào Menu hamburger_menu trong màn hình chính của ESET Mobile Security (hoặc nhấn nút Menu trên thiết bị) và chạm vào Cài đặt.

 

Sao lưu và khôi phục

ESET Mobile Security cho phép bạn tạo tệp sao lưu có chứa thiết lập ESET Mobile Security. Bạn có thể tải xuống tệp này vào thiết bị bên ngoài và sử dụng tệp để khôi phục thiết lập ESET Mobile Security của bạn.

Ngôn ngữ

Theo mặc định, ESET Mobile Security được cài đặt bằng ngôn ngữ đã đặt là mặc định hệ thống trên thiết bị (trong cài đặt Ngôn ngữ và bàn phím của HĐH Android). Để thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng của ứng dụng, hãy chạm vào Ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ của bạn.

Thông báo cố định

(Tùy chọn này chỉ khả dụng cho Android 7 trở lên)

ESET Mobile Security sẽ hiển thị thông báo ở phần dưới cùng của thanh thông báo Android. Nếu bạn không muốn hiển thị thông báo, hãy bỏ chọn Thông báo cố định và chạm vào Tắt.

Chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng

ESET Mobile Security sẽ gửi thông tin ứng dụng ẩn danh (hiệu suất, thống kê hoạt động) để giúp chúng tôi cải tiến ứng dụng và dịch vụ.

Ưu đãi đặc biệt

Bạn sẽ nhận được tin tức trong sản phẩm và các ưu đãi mới nhất từ ESET

Cập nhật

Để bảo vệ tối đa, việc sử dụng phiên bản mới nhất của ESET Mobile Security là rất quan trọng. Chạm vào Cập nhật để xem liệu có sẵn phiên bản mới hơn để tải xuống từ trang web ESET không. Không thể sử dụng tùy chọn này nếu bạn đã tải xuống ESET Mobile Security từ Google Play – trong trường hợp này, sản phẩm được cập nhật từ Google Play.

Gỡ cài đặt

Việc chạy trình hướng dẫn Gỡ cài đặt sẽ vĩnh viễn loại bỏ ESET Mobile Security khỏi thiết bị. Nếu tính năng bảo vệ Chống Trộm được kích hoạt, bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN/Hình mẫu bảo mật hoặc dấu vân tay của bạn đối vớiESET Mobile Security. Để thủ công gỡ cài đặt sản phẩm, hãy làm theo các bước được mô tả trong phần này.

note

Bảo vệ chống gỡ cài đặt

Tính năng Bảo vệ gỡ cài đặt không hoạt động trong các phiên bản Android 7.0 và mới hơn.