Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chăm sóc Khách hàng

Các chuyên gia Chăm sóc Khách hàng của ESET luôn sẵn sàng cung cấp trợ giúp quản trị hoặc hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến ESET Mobile Security hoặc bất kỳ sản phẩm ESET nào khác.

help-iconLiên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của ESET

Để gửi yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ thiết bị của bạn:

1.Chạm vào Menu hamburger_menu trong màn hình chính của ESET Mobile Security (hoặc nhấn nút Menu trên thiết bị).

2.Chạm vào Chăm sóc Khách hàng.

3.Chạm vào Chăm sóc Khách hàng để tạo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

4.Điền vào tất cả các trường bắt buộc. ESET Mobile Securitybao gồm chức năng ghi nhật ký nâng cao để giúp chẩn đoán sự cố kỹ thuật tiềm ẩn.

5.Để cung cấp cho ESET một nhật ký ứng dụng chi tiết, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn (mặc định) Gửi nhật ký ứng dụng.

6.Chạm vào Gửi để gửi yêu cầu của bạn.

7.Một chuyên gia của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của ESET sẽ liên hệ với bạn theo địa chỉ email bạn đã cung cấp.

important

Ứng dụng không thể mở hoặc không phản hồi

Để gửi yêu cầu hỗ trợ đến ESET nếu ESET Mobile Security không phản hồi hoặc bạn không thể mở ứng dụng, vào Cài đặt > Ứng dụng > ESET Mobile Security > Lưu trữ > Quản lý lưu trữ. Nhấp vào Chăm sóc khách hàng và điền thông tin vào tất cả các trường bắt buộc.