Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Tôi quên mã PIN Khóa ứng dụng

Nếu bạn quên mã PIN Khóa ứng dụng và không lưu dấu vân tay vào thiết bị của mình, bạn có hai lựa chọn để mở khóa ứng dụng bị khóa, tùy thuộc vào thiết lập Anti-Theft:

Nếu bạn đã kích hoạt tính năng Anti-Theft ở ESET Mobile Security:

1.Mở ESET Mobile Security.

2.Đi đến tính năng Khóa ứng dụng.

3.Nhập mã PIN của bạn. Nhấn vào Quên mã PIN? ở giữa màn hình.

4.Nếu tính năng Anti-Theft đang hoạt động, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu ESET HOME. Nhập mật khẩu vào trường Mật khẩu và nhấn vào Enter.

5.Nhập mã PIN mới của bạn và nhấn vào để xác nhận mã.

6.Nhập lại cùng mã PIN đó để xác nhận. Nhấn vào khi bạn hoàn tất.

Nếu bạn không kích hoạt tính năng Anti-Theft, gỡ cài đặt ESET Mobile Security và cài đặt lại.