Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

payment_protection_iconBảo vệ thanh toán

Bảo vệ thanh toán là một lớp bảo vệ bổ sung được thiết kế để bảo vệ dữ liệu tài chính trên thiết bị Android chống lại lừa đảo nâng cao và các mối đe dọa khác. Bảo vệ thanh toán ngăn các ứng dụng khác nhận thấy các ứng dụng được bảo vệ đã khởi chạy, và cũng ngăn cản chúng thay thế thông tin hoặc đọc thông tin trên màn hình từ các ứng dụng được bảo vệ. Bảo vệ thanh toán quét mọi ứng dụng có trong danh sách các ứng dụng được bảo vệ. Sau khi kích hoạt Bảo vệ thanh toán, tính năng này sẽ tự động thêm các ứng dụng ngân hàng và thanh toán vào danh sách các ứng dụng được bảo vệ.

Thêm ứng dụng mới vào danh sách các ứng dụng được bảo vệ

1.Mở Bảo vệ Thanh toán mở trong menu Ứng dụng hoặc trong ESET Mobile Security.

2.Nhấn vào Quản lý.

3.Chọn các ứng dụng bạn muốn bảo vệ bằng Bảo vệ thanh toán.

4.Chạm vào OK để xác nhận lựa chọn của bạn.

Mở một ứng dụng ngân hàng và thanh toán bằng tính năng Bảo vệ thanh toán

Để đảm bảo mức bảo vệ cao nhất cho các ứng dụng ngân hàng và thanh toán của bạn, hãy mở những ứng dụng này từ Trình khởi chạy an toàn. Trình khởi chạy an toàn cung cấp thêm lớp bảo vệ so với bảo vệ tiêu chuẩn từ tính năng Bảo vệ thanh toán khi mở ứng dụng từ bên ngoài Trình khởi chạy an toàn.
Trình khởi chạy an toàn sẽ được tự động tạo khi bật Bảo vệ thanh toán. Trình khởi chạy an toàn có tất cả các ứng dụng được bảo vệ bởi Bảo vệ thanh toán.

Trình khởi chạy an toàn là gì và tôi có thể truy cập vào đó như thế nào?

Bạn có thể tìm thấy Trình khởi chạy an toàn trong danh sách ứng dụng safe_launcher_app hoặc trong ESET Mobile Security > Bảo vệ thanh toánic_payment_protection.

note

Truy cập Trình khởi chạy an toàn

Để truy cập dễ dàng và nhanh hơn vào các ứng dụng ngân hàng và thanh toán, bạn có thể thêm Trình khởi chạy an toàn vào màn hình chính. Trình khởi chạy an toàn vào màn hình chính. Để thêm Trình khởi chạy an toàn vào màn hình chính, hãy nhấn và kéo biểu tượng Trình khởi chạy an toàn vào màn hình chính.