Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Bộ lọc cuộc gọi

Lọc cuộc gọi chặn các cuộc gọi đến hoặc đi dựa trên các quy tắc do bạn thiết lập.

Thông báo cuộc gọi sẽ không được hiển thị khi cuộc gọi đến bị chặn. Xem Nhật ký cuộc gọi để kiểm tra các cuộc gọi có thể đã bị chặn nhầm.

Chặn người gọi cuối cùng - chạm để chặn các cuộc gọi đến từ số điện thoại đã nhận cuối cùng. Việc này sẽ tạo một quy tắc mới.

Các quy tắc

Để tạo quy tắc mới, chạm vào biểu tượng +. Xem chương tiếp theo để biết thêm thông tin.

Để chỉnh sửa một quy tắc hiện có, hãy chạm vào mục quy tắc trong danh sách Quy tắc. Để loại bỏ một mục từ danh sách Các quy tắc, hãy chọn mục đó và chạm vào Loại bỏ .

Nhật ký cuộc gọi

Phần Nhật ký cuộc gọi hiển thị nhật ký của tất cả các cuộc gọi bị chặn bởi Lọc cuộc gọi. Mỗi nhật ký chứa tên của cuộc gọi, số điện thoại tương ứng, ngày và giờ của sự kiện.

 

note

Thiết bị không có thẻ SIM

Lọc cuộc gọi không hoạt động trên thiết bị không hỗ trợ gọi điện thoại và nhắn tin.

warning

Cuộc gọi đi

Bộ lọc cuộc gọi không chặn cuộc gọi đi trong ESET Mobile Security đã tải xuống từ Google Play.

warning

Hỗ trợ Android

Bộ lọc cuộc gọi chỉ khả dụng trên các thiết bị Android 6 trở lên.