Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Thêm một quy tắc mới

Để tạo quy tắc mới, chạm vào biểu tượng +.

1.Trong mục Cái gì, chọn Chặn hoặc Cho phép để chỉ định kiểu quy tắc cho cuộc gọi và tin nhắn. Chọn hướng cuộc gọi sẽ bị chặn (Hướng đến được chọn theo mặc định).

2.Trong mục Người nào, chọn một tùy chọn để xác định các số điện thoại sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc này.

Người - Chọn một người từ danh sách liên hệ, hoặc thêm tên và số theo cách thủ công. Bạn có thể gán thêm số điện thoại cho một tên bằng cách nhấp vào nút+ trong phần Số điện thoại.

NhómESET Mobile Security sẽ nhận dạng các nhóm liên hệ đã lưu trong Danh bạ của bạn (ví dụ: Gia đình, Bạn bè hoặc Đồng nghiệp).

Tất cả các số không xác định sẽ bao gồm tất cả các số điện thoại không được lưu trong danh sách liên hệ của bạn. Sử dụng tùy chọn này để chặn các cuộc gọi không mong muốn (ví dụ: "các cuộc gọi tiếp thị") hoặc để ngăn không cho trẻ em gọi đến những số không xác định.

Tất cả các số đã biết sẽ bao gồm tất cả các số điện thoại đã lưu trong danh sách liên hệ của bạn.

Tất cả các số sẽ chặn tất các cuộc gọi đến.

Các số ẩn sẽ áp dụng cho những người gọi cố ý ẩn số điện thoại của họ thông qua dịch vụ Hạn chế Nhận dạng Đường dây Bên gọi (CLIR).

3.Trong mục Khi nào, chọn Mọi lúc hoặc Tùy chỉnh để chỉ định khoảng thời gian và những ngày trong tuần mà quy tắc này có hiệu lực. Theo mặc định Thứ Bảy và Chủ Nhật được lựa chọn.

Xem bài viết Cơ sở kiến thức này để được hướng dẫn minh họa.

note

Lọc cuộc gọi khi ở nước ngoài

Nếu bạn ra nước ngoài, hãy nhập tất cả các số điện thoại vào danh sách với mã gọi quốc tế sau đó đến số thực (ví dụ: +1610100100).