Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Khóa ứng dụng

Khóa ứng dụng cho phép bạn bảo vệ quyền truy cập đến các ứng dụng lựa chọn (email, nhắn tin, lịch, v.v.) bằng mã PIN hoặc dấu vn tay. Khóa ứng dụng sẽ ngăn chặn sự truy cập trái phép đến các ứng dụng đã chọn ngay cả khi thiết bị không khóa.

example

Khuyến nghị

Bật quyền truy cập đối với Lớp phủ (Ứng dụng có thể xuất hiện ở trên đầu) cho ESET Mobile Security để hoạt động tốt hơn.

Để thiết lập Khóa ứng dụng trên thiết bị của bạn:

1.Chạm vào Khóa ứng dụng trên màn hình chính của ESET Mobile Security.

2.Nhấn vào Bật.

3.Nhập mã PIN của bạn, mở khóa các ứng dụng.

4.Xác nhận mã PIN của bạn bằng cách nhập lại mã PIN đó.

5.Nhấn vào một ứng dụng để khóa hoặc mở khóa ứng dụng đó.

Cấu hình Thiết lập Khóa ứng dụng

Để truy cập thiết lập Khóa ứng dụng, hãy mở menu three_dots_menu ở góc trên cùng bên phải và nhấp vào Thiết lập:

Khóa ứng dụng mới—Khi Khóa ứng dụng bật, sau khi cài đặt một ứng dụng mới trên thiết bị, bạn sẽ được hỏi bạn có muốn khóa ứng dụng mới không.

Khóa lại ứng dụng— Bạn có thể thiết lập Khóa ứng dụng để khóa ứng dụng ngay khi đóng, sau khi màn hình tắt hoặc sau một phút trôi qua.

Kiểu khóa — Bạn có thể khóa ứng dụng bằng mã PIN hoặc mẫu hình.

Mở khóa bằng dấu vân tay—Tùy chọn này chỉ khả dụng khi dấu vân tay đã xác minh được lưu vào thiết bị của bạn. Khi đã bật, bạn có thể mở khóa ứng dụng bằng dấu vân tay đã lưu vào thiết bị của bạn. Bạn vẫn có thể mở khóa ứng dụng bằng mã PIN. Để làm như vậy, chạm vào Sử dụng PIN khi mở ứng dụng đang bị khóa.

Cảnh báo kẻ xâm nhập — sau một loạt các nỗ lực mở khóa không thành công ESET Mobile Security sẽ chụp ảnh kẻ xâm nhập. Ảnh được hiển thị sau lần mở khóa thành công tiếp theo của ứng dụng.

Tắt Khóa ứng dụng

1.Đi đến tính năng Khóa ứng dụng ở ESET Mobile Security.

2.Nhập mã PIN Khóa ứng dụng của bạn.

3.Nhấn vào menu three_dots_menu ở góc trên cùng bên phải.

4.Chạm vào Tắt.

night_mode_iconKích hoạt Chế độ ban đêm

Bạn có thể bật Chế độ ban đêm trên màn hình Khóa ứng dụng để giúp cho mắt bạn thấy thoải mái hơn bằng cách chạm vào biểu tượng chế độ ban đêm ở góc trên bên phải.