Säkerhetsgenomgång

Säkerhetsgenomgång hjälper dig att övervaka och ändra viktiga enhetsinställningar. Gå igenom behörigheter för varje installerat program på enheten så att säkerhetsrisker kan undvikas.

Om du vill aktivera eller inaktivera Säkerhetsgenomgång och dess specifika komponenter trycker du på menyknappen three_dots_menu och sedan på Inaktivera enhetsövervakning eller Inaktivera Programgenomgång.

Enhetsövervakning

Programgenomgång