Network Inspector

Med Network Inspector kan du genomsöka nätverket efter enheter anslutna till routern och kontrollera om det finns sårbarheter. Network Inspector genomsöker nätverket i två steg.

Först genomsöker Network Inspector nätverket efter anslutna enheter. Om en ny enhet identifieras visas ett meddelande och enheten stjärnmärks. Det går att identifiera enheter i nätverket manuellt genom att trycka på Genomsök nätverk. Det går även att identifiera enheter automatiskt. Om du vill göra det trycker du på menyikonen three_dots_menu> Inställningar och tillåter alternativet Identifiera enheter automatiskt.

I det andra steget av genomsökningen testar Network Inspector de anslutna enheterna beträffande sårbarheter genom att ansluta till dem och kontrollera om det finns sårbarheter som till exempel öppna portar, svagt användarnamn och lösenord till routern, problem med routerns inbyggda programvara och så vidare. Dessa sårbarheter kan utnyttjas av angripare för att ta kontroll över routern och andra enheter anslutna till den. Routrar och enheter som kontrolleras av angripare kan sedan användas för att samla in information om dig, eller rentav ingå i DDoS-attacker (distributed denial-of-service) och så vidare.

 

I Network Inspector finns även en fullständig lista över enheter anslutna till nätverket, så att du kan hålla dig uppdaterad om vem som är ansluten till nätverket. Utifrån den här informationen kan du hantera eller neka åtkomster som dessa enheter har till nätverket från routerns webbgränssnitt. Du kan komma åt routerns webbgränssnitt direkt från Network Inspector genom att välja routern och trycka på alternativet Öppna webbgränssnitt.

De anslutna enheterna kan visas i en lista eller med grafik:

list-ch-icon Listvy – anslutna enheter visas i en vanlig listvy med routern överst följt av de enheter som är online och nederst en historik över tidigare anslutna enheter.

sonar-cm-icon Sonarvy – enheterna visas grafiskt i en halvcirkel med routern i mitten. I det andra lagret från mitten visas enheter som är online för tillfället. I det tredje lagret visas en historik över tidigare anslutna enheter. Du kan flytta mellan enheterna genom att trycka på pilknapparna eller bläddra i cirkelriktningen.

 

För smidigare enhetshantering kan du tilldela en kategori till enheten (till exempel smartphone, tv, spelkonsol, dator och så vidare), byta namn på enheterna från de vanliga tillverkarnamnen eller dess IP-adress till namn som är lättare att förstå (till exempel: SM-G955F till Samuels telefon, 192.168.1.52 till Janinas dator och så vidare).

Om du vill byta namn på enheterna i Network Inspector trycker du på enhetsikonen i Network Inspector > trycker på pennikonen överst till höger, väljer enhetskategorin, skriver enhetens namn och trycker sedan på OK.