Enhetsövervakning

I avsnittet Enhetsövervakning anger du vilka enhetskomponenter som ska övervakas av ESET Mobile Security.

Tryck på varje alternativ för att visa en utförlig beskrivning och aktuell status. I alternativen Okända källor och Felsökningsläge trycker du på Öppna inställningar för att göra ändringar i Android OS-inställningarna.

Det går att inaktivera varje komponent.

1.Tryck på komponenten som du vill inaktivera.

2.Tryck på menyikonen three_dots_menu.

3.Tryck på Inaktivera.