Programgenomgång

Programgenomgång går igenom program installerade i enheten som kan ha åtkomst till tjänster som kostar pengar, spårar din plats eller läser din identitetsinformation, kontakter eller textmeddelanden. ESET Mobile Security tillhandahåller en lista över dessa program ordnad efter kategorier. Tryck på respektive kategori om du vill visa dess utförliga beskrivning. Tryck på ett program om du vill visa information om dess behörigheter.