ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Synchronizácia EBA s ESET PROTECT On-Prem

Požiadavky

Licenčný kľúč pre ESET LiveGuard Advanced importovaný do vášho účtu na portáli ESET Business Account (EBA)

Nasadená konzola ESET PROTECT On-Prem

Fungujúce spojenie medzi ESET PROTECT Serverom a portálom EBA


note

Ak už ste pridali svoj účet EBA do ESET PROTECT Web Console, v sekcii Správa licencií kliknite na možnosť Synchronizovať, čím manuálne vynútite aktualizáciu licenčných údajov vo Web Console. V tomto prípade nie je potrebné znovu zadávať prihlasovacie údaje do EBA.

Synchronizácia

1.Prihláste sa do ESET PROTECT Web Console ako správca (účet Administrator) alebo pod iným používateľským účtom s dostatočnými prístupovými povoleniami.
 

2.Prejdite do sekcie Viac > Správa licencií > Akcie > Pridať licenciu.
 
protect_license_add
 

3.Vyberte možnosť Prihlasovacie údaje pre ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator a zadajte prístupové údaje k vášmu účtu na portáli EBA.
 

4.Kliknite na tlačidlo Pridať licencie, čím do ESET PROTECT On-Prem pridáte všetky licencie z vášho účtu.
 
esmc_lic2


important

Ak importujete licenčný kľúč pre ESET LiveGuard Advanced priamo do Web Console, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

„Nepodarilo sa pridať licenciu pomocou licenčného kľúča: Licencia je vydaná pre produkt, ktorý nie je možné spravovať pomocou konzoly ESET PROTECT On-Prem. Zadajte inú licenciu, prosím.“

Licenciu pre ESET LiveGuard Advanced importujte vždy cez portál EBA alebo ESET MSP Administrator.