ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Výsledok analýzy

Po dokončení analýzy súboru odošle cloud ESET do konzoly na správu produktov ESET (alebo do riešenia ESET Cloud Office Security) informácie o výsledku analýzy a status súboru sa zmení z Neznámeho na jeden z nižšie uvedených. Informácie o súbore a krátky prehľad výsledkov analýzy nájdete v okne Detaily súborov.

Používatelia riešenia ESET Cloud Office Security nájdu zoznam odoslaných súborov a výsledky analýzy v protokoloch.

status

Parametre súboru

Popis

Počítač

Názov počítača, z ktorého bol súbor na analýzu odoslaný.

Používateľ

Používateľ počítača, ktorý súbor odoslal. V niektorých prípadoch môže ísť o systémového používateľa.

Dôvod

Dôvod odoslania (Automatický, Manuálny).

Odoslané do

Časť cloudu ESET, ktorá súbor prijala.

Hash

SHA1 hash odoslaného súboru.

Názov súboru

Názov súboru a úplná cesta k nemu v súborovom systéme počítača, z ktorého bol odoslaný.

Veľkosť

Veľkosť súboru.

Kategória

Kategória súboru (typ súboru). Kategórie súborov, ktoré môžu byť odosielané na analýzu, môžete nastaviť v konfigurácii.

Každá analyzovaná vzorka má dva kľúčové parametre: Stav a Status.

Parameter Stav vyjadruje, v ktorom bode procesu analýzy sa vzorka aktuálne nachádza.

Stav

Popis

Odoslané do LiveGrid(R)

Súbor bol odoslaný do cloudu ESET, no výsledok analýzy nebude k dispozícii.

Odoslané do ESET LiveGuard

Súbor bol odoslaný do cloudu ESET na analýzu prostredníctvom ESET LiveGuard Advanced.

Prebieha analýzaprogress_icon

Vzorka sa analyzuje.

Dokončenéanalyzed_icon

Súbor bol úspešne zanalyzovaný.

Prebieha opätovná analýza

K dispozícii je predchádzajúci výsledok analýzy, no súbor je opätovne podrobený analýze.

Parameter Status vyjadruje, či bola analýza vzorky vykonaná a s akým výsledkom.

Ikona

Status

Skóre

Popis

pending_icon

Neznámy

 

Súbor zatiaľ nebol analyzovaný.

result_1

Neškodný

1 – 74

Detekčné jadro nevyhodnotilo analyzovaný súbor ako škodlivý.

result_2

 

result_3

Podozrivý

Veľmi podozrivý

75 – 89

90 – 99

Detekčné jadro vyhodnotilo zachytenú aktivitu súboru ako podozrivú, avšak nie ako jednoznačne škodlivú.

result_4

Škodlivý

100

Súbor je na základe zachytenej aktivity vyhodnotený ako škodlivý.

Odporúčania pre používateľov s podozrivou vzorkou

V prípade, že bol súbor vyhodnotený ako podozrivý alebo veľmi podozrivý, zvážte nasledujúce akcie:

ak máte v rámci licencie prístup k správe o aktivite súboru, prezrite si informácie zistené pri analýze daného súboru,

preverte pôvod súboru (odkiaľ sa k vám dostal) a položte si otázku, či je pre vás dôveryhodný,

skontrolujte súbor prostredníctvom externého nástroja na testovanie súborov na prítomnosť vírusov, napríklad VirusTotal,

ak usúdite, že vašej organizácii hrozí vysoké riziko útoku, nastavte prah detekcie na úroveň Podozrivý.