ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa o aktivite súboru

Limit počtu licenčných jednotiek

Celá správa o aktivite súboru je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú licenciu na viac ako 100 zariadení (100 a viac licenčných jednotiek). Celkový počet licenčných jednotiek tvorí súčet všetkých jednotiek zahrnutých v licenciách ESET LiveGuard Advanced na portáli EBA. Limit počtu licenčných jednotiek sa nevzťahuje na používateľov s licenciou z portálu ESET MSP Administrator. Prístup používateľov, ktorí majú 99 a menej licenčných jednotiek, k správe sa líši v závislosti od používanej verzie nástroja na vzdialenú správu:

Konzola ESET

Správa dostupná pre používateľov s max. 99 licenčnými jednotkami

ESET PROTECT 8.0 – 8.1

Žiadna správa o aktivite súboru

ESET PROTECT 9.0

Obmedzená správa

ESET PROTECT Cloud

Obmedzená správa

ESET Cloud Office Security

Obmedzená správa

Správa o aktivite súboru

Vo Web Console prejdite do sekcie Odoslané súbory. Označte požadovaný súbor a kliknite na Zobraziť podrobnosti > Zobraziť aktivitu pre zobrazenie Správy o aktivite súboru. Táto správa obsahuje základné údaje o skontrolovanom súbore a jeho aktivitu zachytenú počas analýzy v sandboxe. Pri jednej analyzovanej vzorke môže byť zistených aj viacero druhov aktivít.

Správa sa skladá z týchto častí:

1.Výsledok – konečné hodnotenie súboru

2.Pokročilé skenovacie jadrá – výsledky z vrstvy kontroly

3.Sandbox na analýzu aktivity – výsledky z vrstvy analýzy správania

4.Analyzované aktivity – zoznam analyzovaných aktivít a ich výsledky


example

Príklad správy o aktivite súboru

behaviors