Aktivácia ESET LiveGuard Advanced

Používatelia ESET Cloud Office Security

Ak používate vhodnú licenciu ESET Cloud Office Security, služba ESET LiveGuard Advanced bude aktívna. Nemusíte ju aktivovať zvlášť. Vedľa ID licencie v správe licencií ESET Cloud Office Security bude uvedené označenie ESET LiveGuard Advanced.

Používatelia ESET PROTECT a ESET PROTECT Cloud

V závislosti od typu prostredia existuje viacero spôsobov, ako nasadiť ESET LiveGuard Advanced vo vašej sieti. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

I. Získajte licenciu pre ESET LiveGuard Advanced

Používatelia ESET Business Account: Získajte licenciu pre ESET LiveGuard Advanced. Zakúpený licenčný kľúč vám bude zaslaný na vašu e-mailovú adresu.

Používatelia ESET MSP Administrator: Svojmu zákazníkovi v účte ESET MSP Administrator priraďte licenciu na ESET LiveGuard Advanced.

II. Importujte licenciu

Používatelia ESET Business Account: Zosynchronizujte ESET PROTECT so svojím účtom EBA.

Používatelia ESET MSP Administrator: Zosynchronizujte ESET PROTECT so svojím účtom ESET MSP Administrator. (Používateľom ESET PROTECT Cloud sa cloudové licencie zosynchronizujú automaticky.)


important

ESET LiveGuard Advanced možno aktivovať len pomocou licencie z účtu EBA alebo ESET MSP Administrator.

III. Nainštalujte bezpečnostný produkt ESET

Vyberte zodpovedajúcu možnosť a postupujte podľa uvedených krokov:

arrow_down_businessNa svojich zariadeniach mám nainštalovaný a aktivovaný kompatibilný bezpečnostný produkt ESET
arrow_down_businessNa svojich zariadeniach mám nainštalovaný len ESET Management Agent
arrow_down_businessPoužívam ESET PROTECT Cloud a na svojich zariadeniach nemám nainštalovaný žiadny produkt ESET
arrow_down_businessPoužívam ESET PROTECT a na svojich zariadeniach nemám nainštalovaný žiadny produkt ESET

Používatelia ESET Security Management Center

Využitie EBA na aktiváciu ESET LiveGuard Advanced prostredníctvom ESMC

Pred aktiváciou služby ESET LiveGuard Advanced je potrebné si najskôr zakúpiť licenciu. Zakúpený licenčný kľúč vám bude zaslaný na vašu e-mailovú adresu.

Pre aktivovanie produktu sa riaďte nasledujúcimi krokmi:

1.Licenciu na ESET LiveGuard Advanced naimportujte do svojho účtu EBA.

2.Zosynchronizujte ESMC so svojím účtom EBA.

3.Spustite úlohu na aktiváciu so zvolenou licenciou pre ESET LiveGuard Advanced.

 

Po aktivácii produktu vytvorte a priraďte politiky, v ktorých nastavíte zapnutie služby ESET LiveGuard Advanced.

Využitie ESET MSP Administrator na získanie licencie a aktiváciu ESET LiveGuard Advanced prostredníctvom ESMC

Pre získanie licencie a aktivovanie produktu sa riaďte nasledujúcimi krokmi:

1.Svojmu zákazníkovi v účte ESET MSP Administrator priraďte licenciu na ESET LiveGuard Advanced.

2.Zosynchronizujte ESMC so svojím účtom ESET MSP Administrator.

3.Spustite v ESMC úlohu na aktiváciu so zvolenou licenciou pre ESET LiveGuard Advanced.

 

Po aktivácii produktu vytvorte a priraďte politiky, v ktorých nastavíte zapnutie služby ESET LiveGuard Advanced.