ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Výsledek analýzy

Po analyzování souboru zašle cloudový systém ESET do vaší konzole pro vzdálenou správu (nebo ESET Cloud Office Security) informace o výsledku a stav souboru se změní (z Neznámý) na jeden z níže uvedených. Informace o souboru s krátkým popisem analýzy naleznete v Detailech souboru.

V ESET Cloud Office Security naleznete seznam odeslaných souborů společně s informací o výsledku v sekci Protokoly.

status

Parametry souboru

Popis

Počítač

Název počítače, ze kterého byl soubor odeslán.

Uživatel

Uživatel, u zdrojového počítače, který soubor odeslal. V některých případech to může být systémový uživatel.

Důvod

Důvod odeslání (Automaticky, Ručně).

Odesláno do

Informace, do jaké části cloudového systému ESET byl soubor zaslán.

Kontrolní součet

SHA-1 a SHA-256 hashe odesílaných souborů.

Název souboru

Název souboru společně s úplnou cestou k němu v daném počítači.

Velikost

Velikost souboru.

Kategorie

Kategorie (typ) souboru. Kategorie zasílaných souborů můžete ovlivnit v konfiguraci.

Každý vzorek má dva klíčové parametry: Stav a Průběh

Průběh reprezentuje aktuální stav analýzy souboru.

Průběh

Popis

Odesláno do LiveGrid(R)

Soubor byl odeslán do cloudového systému ESET, ale výsledek nebude k dispozici.

Odesláno do ESET LiveGuard

Soubor byl odeslán do cloudového systému ESET k analýze prostřednictvím ESET LiveGuard Advanced.

Analyzováníprogress_icon

Analýza probíhá.

Dokončenoanalyzed_icon

Soubor byl úspěšně analyzován.

Opětovné analyzování

K dispozici je předchozí výsledek, probíhá opětovná analýza.

Stav reprezentuje výsledek analýzy chování vzorku.

Ikona

Stav

Skóre

Popis

pending_icon

Neznámý

 

Soubor nebyl zatím analyzován.

result_1

Čistý

1 - 74

Detekční jádro označilo vzorek jako čistý.

result_2

 

result_3

Podezřelý

Velmi podezřelý

75 - 89

90 - 99

Detekční jádro vyhodnotilo soubor jako podezřelý, ale nelze zcela rozhodnout, zda je skutečně škodlivý.

result_4

Škodlivý

100

Chování souboru je považováno za škodlivé.

Doporučení pro uživatele, kteří mají podezřelý vzorek

Pokud byl soubor vyhodnocen jako škodlivý nebo velmi škodlivý, zvažte následující akce:

pokud máte v rámci licence přístup k přehledu o chování souboru, analyzujte jeho detaily,

prověřte původ souboru (odkud se k vám dostal) a položte si otázku, zda je pro vás důvěryhodný,

zkontrolujte soubor prostřednictvím externího nástroje na testování souborů na přítomnost virů, například VirusTotal,

pokud usoudíte, že je vysoká šance útoku na vaši organizaci, nastavte Mezní hodnotu detekčního skóre na úroveň Podezřelý.