Přehled chování souboru

Limit počtu klientů

Úplný přehled o chování souboru je dostupný pouze pro uživatele, kteří mají licenci pro 100 a více klientů. Celkový počet představuje sumu všech klientů ze všech ESET LiveGuard Advanced licencí, které máte nahrány ve svém účtu na portále EBA. Limit počtu klientů se neaplikujte na uživatele používající licence z ESET MSP Administrator. V závislosti na používanou verzi konzole pro vzdálenou správu budou mít uživatelé s 99 a méně jednotkami licence k dispozici rozdílný přehled o chování souboru:

ESET konzole

Přehled dostupný pro uživatele s 99 a méně jednotkami licence

ESET Security Management Center 7.0 - 7.2

Neúplný přehled

ESET PROTECT 8.0 - 8.1

Žádný přehled

ESET PROTECT9.0

Neúplný přehled

ESET PROTECT Cloud

Neúplný přehled

ESET Cloud Office Security

Neúplný přehled

Analýza chování souboru

Ve Web Console přejděte do sekce Odeslané soubory. Ze seznamu vyberte soubor a v kontextovém menu klikněte na Zobrazit detaily > Zobrazit chování. Následně se otevře přehled, který obsahuje informace o zkoumaném souboru a jeho chování zjištěné v průběhu analýzy v sandboxu. Analyzovaný vzorek může provádět více akcí.

Přehled obsahuje následující informace:

1.Výsledek – finální rozhodnutí

2.Pokročilá skenovací jádra – výsledek z vrstvy provádějící kontrolu

3.Sandbox pro analýzu chování – výsledek z vrstvy zajišťující analýzu chování

4.Zjištěné chování – seznam zaznamenaných aktivit vzorku společně s jejich výsledkem

 


example

Příklad přehledu o chování souboru

behaviors