ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Konfigurace bezpečnostního produktu ESET

Uživatelé ESET Cloud Office Security

Pro zapnutí služby ESET LiveGuard Advanced v ESET Cloud Office Security vytvořte novou, nebo upravte stávající, politiku. Dodatečnou ochranu získají všichni uživatelé/skupiny, na které politiku aplikujete. Více informací naleznete v online příručce v kapitole nastavení ochrany pro ESET LiveGuard Advanced.

arrow_down_businessNastavení ESET Cloud Office Security politiky

Uživatelé ESET konzole pro vzdálenou správu

Pro zapnutí ESET LiveGuard Advanced na klientské stanici je nutné splnit všechny předpoklady a následně vytvořit politiku, ve které tuto službu nastavíte.

Ve webové konzoli ESET PROTECT vytvořte novou politiku nebo upravte stávající a přiřaďte ji zařízením, na kterých chcete používat ESET LiveGuard Advanced.


note

Pokud ESET LiveGuard Advanced zapnete na zařízeních, které nejsou aktivovány odpovídající licencí, dané nastavení se nepropíše. Ostatní nastavení v politice se korektně aplikují. Ostatní nastavení v politice se korektně aplikují.

Nastavení ESET LiveGuard Advanced

1.Přihlaste se do webové konzole a vytvořte novou, nebo upravte stávající, politiku.
 

2.V sekci Nastavení vyberte produkt a přejděte na:

Politiky

Nastavení

ESET Endpoint pro Windows

Detekční jádro > Cloudová ochrana

ESET Mail Security for Microsoft Exchange (V6+)

Počítač > Cloudová ochrana

ESET Server Security for Microsoft Server (V6+)

Detekční jádro > Cloudová ochrana

ESET Endpoint for Linux (V7+)

Detekční jádro > Cloudová ochrana

ESET Server/File Security for Linux (V7+)

Detekční jádro > Cloudová ochrana

3.Pro zapnutí ESET LiveGuard Advanced je nutné aktivovat všechny tři možnosti v sekci Cloudová ochrana.
policy1


note

Od ESET Endpoint pro Windows ve verzi 10.1 a novější je odesílání souborů zapnuto ve výchozím nastavení.

Sekce: Cloudová ochrana

Popis

Zapnout reputační systém ESET LiveGrid® (doporučeno)

Aktivováním budou využívána data ze systému ESET LiveGrid®.

Zapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid®

Aktivováním povolíte zasílání souborů do cloudového systému ESET.

Zapnout ESET LiveGuard Advanced

Aktivováním povolíte zasílání souborů k analýze do ESET LiveGuard Advanced.

4.Dále se můžete rozhodnout, které typy souborů budou při detekci nebo podezření, že jsou škodlivé, odesílány do cloudového systému ESET.

Sekce: Odesílat vzorky

Popis a doporučení

Ruční odesílání vzorků

Pomocí této možnosti umožníte ruční odesílání vzorků k analýze do společnosti ESET (platí pouze pro produkty na platformě Windows)

Automatické odesílání detekovaných vzorků

Rozhodněte se, jaké typy vzorků chcete automaticky zasílat do společnosti ESET k analýze, když dojde k jejich detekci detekčním jádrem.

Spustitelné soubory, archivy, skripty a ostatní

Vyberte typy souborů, které chcete automaticky odesílat k analýze do ESET cloudu pokud je lokální detekční jádro nedetekovalo. Doporučujeme aktivovat zasílání všech typů souborů.

Pravděpodobný spam

Odesílání pravděpodobných spamových e-mailů (pouze pro ESET Endpoint for Windows)

Odstranit ze serverů společnosti ESET spustitelné soubory, archivy, skripty, další vzorky a zprávy označené jako pravděpodobný spam

Akce provedená po dokončení analýzy.

Dokumenty

Odesílání dokumentů Tato možnost je standardně zapnutá.

Odstranit dokumenty ze serverů společnosti ESET

Akce provedená po dokončení analýzy.

Výjimky

Seznam vyloučených přípon souborů, které nebudou odesílány. Přípony můžete přidávat ve formátu: *.ext?, kde:

* představuje název souboru

ext představuje příponu

? představuje volitelný znak (tato možnost je volitelná).

Maximální velikost vzorku (MB)

Maximum velikost souboru, který je možné odeslat.

5.Ovlivnit můžete mezní hodnotu a akci při pozitivní detekci.

Sekce ESET LiveGuard Advanced:

Popis a doporučení

Mezní hodnota detekčního skóre

Stav výsledku analýzy důležitý pro akci při detekci.

Akce při detekci

Akce, kterou bezpečnostní produkt ESET provede, pokud je výsledek analýzy vyšší nebo roven mezní hodnotě detekčního skóre.

Maximální čas na analýzu (v min.)

Maximální doba čekání na výsledek analýzy před doručením e-mailu nebo stažením souboru.

Proaktivní ochrana

Nastavení proaktivní ochrany. Můžete povolit spuštění souborů, jejichž analýza ještě nebyla dokončena.

6.Po dokončení konfigurace politiky vyberte počítače nebo skupiny, kterým chcete politiku přiřadit. Nové nastavení se aplikuje při další replikaci mezi serverem a agentem (běžně v řádku několika minut).