ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Apache HTTP Proxy

Doporučení

Apache HTTP Proxy zůstává funkční, poskytována je na něj však pouze částečná podpora. Místo něj doporučujeme využívat ESET Bridge.

Konfigurační soubor proxy

Na Linuxu a Windows se umístění konfiguračních souborů liší. Nejčastější umístění konfiguračních souborů uvádíme v tabulce níže.

Operační systém

Konfigurační soubory

Windows

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

Linux (Debian distribuce)

/etc/apache2/mods-available/proxy.conf

Virtuální appliance (Linux)

/etc/httpd/conf.d/proxy.conf

Proxy chaining

V případě potřeby můžete komunikaci proxy směrovat na další podporovanou proxy. Do konfigurace vaší proxy přidejte řádek ProxyRemote * AddressOfNextProxy Všechny proxy musí mít v tomto případě stejné nastavení.

Příklad, kde 10.1.1.2 je IP adresa nadřazené proxy:

 ProxyRemote * http://10.1.1.2:3128

Pro aplikování nové konfigurace restartujte službu proxy.

Proxy třetích stran (non-Apache)

Proxy řešení třetích stran nejsou podporována. V některých případech komunikace může fungovat, nicméně ESET neposkytuje jejich konfiguraci ani podporu v tomto případě použití.

Řešení problémů

Pro získání detailních protokolů z proxy přidejte/upravte v konfiguračním souboru parametr LogLevel debug a restartujte její službu. Následně v protokolech uvidíte bližší informace týkající se řešeného problému, případně diagnostické protokoly předejte specialistům technické podpory.


important

Při použití ESET LiveGuard Advanced v enterprise prostředí (stovky a více stanic) doporučujeme nasadit HTTP Proxy na samostatný server. Provozování služby HTTP Proxy na velmi vytíženém serveru (například s ESET PROTECT Server nebo databázovým serverem) může vést k potížím s připojením k ESET LiveGuard Advanced.

Pro snížení počtu odesílaných souborů a vylepšení celkového výkonu můžete vyloučit vybrané složky a procesy.