ESET Hjelp på Internett

Søk Norsk
Velg tema

ESET Log Collector Kommandolinje

Kommandolinjegrensesnitt er en funksjon som lar deg bruke ESET Log Collector uten GUI. På for eksempel installasjoner på Server Core eller Nano Server, samt hvis du krever eller rett og slet ønsker å bruke kommandolinje i stedet for GUI. Det er også en ekstra kommandolinje-funksjon tilgjengelig som konverterer ESET binær loggfil til et XML-format eller til en tekstfil.

Hjelp for kommandolinje - Kjør start /wait ESETLogCollector.exe /? for å vise syntakshjelpen. Den viser også tilgjengelige mål (objekter) som kan samles inn. Innholdet i listen er avhengig av den oppdagede typen ESET-sikkerhetsprodukt som er installert på systemet du kjører ESET Log Collector på. Kun relevante objekter er tilgjengelige.


note

Vi anbefaler at du bruker start/wait-prefiks når du gjennomfører en kommando, siden ESET Log Collector primært er et GUI-verktøy og Windows-kommandolinjetolkeren (grensesnitt) ikke venter på at kjørbarheten avslutter, og returnerer i stedet umiddelbart og viser en ny ledetekst. Når du bruker start /wait-prefix, lar du Windows-grensesnittet vente på ESET Log Collectors avslutning.

Hvis du kjører ESET Log Collector for første gang, krever ESET Log Collector at lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) godtas. For å godta EULA kjører du den første kommandoen med parameteren /accepteula. Påfølgende kommandoer kan kjøres uten at du trenger å brukere parameteren /accepteula. Hvis du velger å ikke akseptere vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) og ikke bruker parameteren /accepteula, blir kommandoen din ikke kjørt.

Dessuten må parameteren /accepteula spesifiseres som første parameter, f.eks.:

start /wait ESETLogCollector.exe /accepteula /age:90 /otype:fbin /targets:prodcnf,qinfo,warn,threat,ondem collected_eset_logs.zip

 

Bruk:

[start /wait] ESETLogCollector.exe [alternativ] <out_zip_file> - samler inn logger i henhold til angitte alternativer og lager utdataarkivfil i et ZIP-format.

[start /wait] ESETLogCollector.exe /Bin2XML [/All] [/UTC] <eset_binary_log> <output_xml_file> - konverterer innsamlet ESET binær loggfil (.dat) til en XML-fil.

[start /wait] ESETLogCollector.exe /Bin2Txt [/All] [/UTC] <eset_binary_log> <output_txt_file> - konverterer innsamlet ESET binær loggfil (.dat) til en text-fil.

Alternativer:

/Age:<days> - Maksimal alder for innsamlede loggoppføringer i dager. Verdiområde er 0-999, 0 betyr uendelig, standard er 30.


note

Når du velger Filtrert XML- eller Filtrert binær-innsamlingsformat; filtrering betyr at kun oppføringer for de siste dager vil samles inn (spesifisert av /Age:<days>-parameter). Hvis du velger Original binær fra disk, parameteren vil/Age:<days> ignoreres for alle ESET-logger. For andre logger, for eksempel Windows Event Logs, Microsoft SharePoint-logger eller IBM Domino-logger, vil parameteren /Age:<days> brukes slik at du kan begrense ikke-ESET-loggposter til et spesifisert antall dager, og har originale ESET-binære filer innsamlet (kopiert) uten aldersgrense.

/OType:<xml|fbin|obin> - Innsamlingsformat for ESET-logger:

xml - Filtrert XML

fbin - Filtrert binær (standard)

obin - Original binær fra disk

/All – Oversett også poster som er merket som slettet. Denne parameteren gjelder kun når du konverterer den samlede binære ESET-loggfilen til XML eller TXT.


note

Parameter /All muliggjør konvertering av alle loggposter, inkludert de som slettes via hovedprogramvinduet, men finnes i den opprinnelige binære filen merket som slettet (loggposter ikke synlige i hovedprogramvinduet).

/UTC - Konverter tidsformatet for loggpostene fra lokal tid til UTC-format.

/Targets:<id1>[,<id2>...] - Liste over objekter å samle inn. Hvis ikke spesifisert, samles et standard sett. Spesialverdien 'all' betyr alle mål.

/NoTargets:<id1>[,<id2>...] - Liste over objekter å samle inn. - Liste over objekter som skal hoppes over. Denne listen blir brukt etter Mållisten.

/Profile:<default|threat|all> – Innsamlingsprofilen er et definert sett med mål:

Default – Profil som brukes til generelle støttesaker

Threat – Profil knyttet til trusselgjenkjenningssaker

All – Velger alle tilgjengelige mål

/ProtectArch – Beskytt arkivet med passord.

elc_cli_help


example

Dette kommandoeksempelet endrer språket til italiensk. Du kan bruke hvilket som helst av de tilgjengelige språkene:

ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR

/lang: ITA


example

Dette kommandoeksempelet samler ESET-produktkonfigurasjon, informasjon om filer i karantene, ESET-hendelseslogg, ESET-registrert trussel-logg og logger for ESET-datamaskinskanning i Filtrert binær samlingsmodus, med oppføringer for de siste 90 dagene:

start /wait ESETLogCollector.exe /age:90 /otype:fbin /targets:prodcnf,qinfo,warn,threat,ondem collected_eset_logs.zip


example

Dette kommandoeksempelet samler kjørende prosesser, System hendelse logg, ESET SysInspector logg, ESET produktkonfigurasjon, ESET Events-logg og logger for generell produktdiagnostikk i Original binær fra disksamlings-modus:

start /wait ESETLogCollector.exe /otype:obin /targets:proc,evlogsys,sysin,prodcnf,warn,diag collected_diag_logs.zip


example

Dette kommandoeksempelet samler inn ERA Agent-logger, ERA Server-logger, ERA-konfigurasjon og ERA Rogue Detection Sensor-logger i filtrert XML-samlingsmodus med oppføringer for de siste 10 dagene:

start /wait ESETLogCollector.exe /age:10 /otype:xml /targets:eraag,erasrv,eraconf,erard collected_era_logs.zip


example

Dette kommandoeksempelet konverterer samlet ESET binær loggfil (Logger for datamaskinskanning) til et XML-filformat med alle oppføringer (inkludert logger merket som slettet):

start /wait ESETLogCollector.exe /bin2xml /all C:\collected_eset_logs\ESET\Logs\Common\eScan\ndl27629.dat scan_log.xml

 

På samme måte blir Datamaskinskanning-loggfilkonvertering samlet til en tekstfil, men logger merket som slettet blir utelatt:

start /wait ESETLogCollector.exe /bin2txt C:\collected_eset_logs\ESET\Logs\Common\eScan\ndl27629.dat scan_log.txt