ESET Hjelp på Internett

Søk Norsk
Velg tema

ESET Log Collector Brukergrensesnitt

Etter at du har lastet ned ESET Log Collector fra nettsiden til ESET, start ESET Log Collector. Når du har akseptert , vil Lisensavtale for sluttbruker (End-User License Agreement - EULA) ESET Log Collector åpnes. Hvis du velger å ikke akseptere Lisensavtale for sluttbrukere (End-User License Agreement - EULA), trykk Avbryt og ESET Log Collector åpnes ikke.

elc_gui

Du kan velge Innsamlingsprofil eller gjøre ditt eget objektvalg. Innsamlingsprofil er et definert sett objekter:

Standard - standard profil med de fleste objekter valgt. Dette brukes for generelle støttesaker. (Se Listen over objekter-delen for detaljert informasjon om valgte objekter).

Trusselgjenkjenning – Overlapper Standardprofilen i mange objekter. Likevel, i motsetning til Standardprofilen fokuserer Trusselgjenkjenning-profilen på å samle objekter som hjelper til med å løse støttesaker relatert til oppdagelse av skadelig programvare. (Se Listen over objekter-delen for detaljert informasjon om valgte objekter).

Alle - Velg alle tilgjengelige objekter.

Ingen - Fravelger alle objekter og tillater deg å velge de aktuelle avmerkingsboksene for loggene du vil samle inn.

Egendefinert - Denne innsamlingsprofiler byttes det automatisk til når du gjør en endring til en tidligere valgt profil, og din nåværende kombinasjon av utvalgte objekter ikke passer til noen av de ovennevnte profilene.


note

Listen over viste objekter som kan samles inn endres avhengig av den oppdagede typen ESET-sikkerhetsprodukt som er installert på systemet, systemkonfigurasjonen din, samt annen programvare som Microsoft Server-applikasjoner. Kun relevante objekter er tilgjengelige.

Velg Aldersgrense for logger [dager] og ESET-logginnsamler-modus(standard valg er Filtrert binær).

ESET logginnsamler-modus:

Filtrert binær – Oppføring er filtrert av antall dager spesifisert av Aldersgrense for logger [dager], som betyr at kun oppføringene for de siste dagene vil samles inn.

Original binær fra disk – Kopierer ESET binære loggfiler som ignorerer Aldersgrense for logger [dager] verdi for ESET- logger for å samle alle oppføringer uansett alder. Aldringsgrensen gjelder imidlertid fortsatt for ikke-ESET-logger, for eksempel Windows-hendelseslogger, Microsoft SharePoint-logger eller Domino-logger.

Du kan angi hvor du vil lagre arkivfiler, og klikke deretter Lagre. Navnet på arkivfilen er allerede forhåndsdefinert. Klikk Samle. Programmets operasjon kan avbrytes når som helst under behandlingen ved at trykke på samme knapp - knappens tekst endres til Avbryt under prosessen. Suksess eller fiasko angis med en varslingsmelding. I tilfelle suksess vil loggpanelet inneholde tilleggsinformasjon om feil.

Beskytt arkiv med passord – Bruk avmerkingsboksen til å aktivere passordbeskyttelse, for eksempel når Gmail blokkerer sending av arkivfiler som inneholder innsamlede logger. Sending av passordbeskyttet ZIP-fil hindrer Gmail i å forstyrre.

Hvis ESET SysInspector ikke finnes på maskinen og du klikker Samle inn, blir du spurt om du vil laste ned ESET SysInspector. Hvis du ikke vil samle inn ESET SysInspector-loggen, bruker du avmerkingsboksen for å velge den bort.

I løpet av innsamlingen kan du se operasjonsloggvinduet nederst for å se hvilken operasjon som pågår for øyeblikket. Når innsamlingen er ferdig, vises alle dataene som er blitt samlet inn og arkivert. Dette betyr at innsamlingen var vellykket og at arkivfilen (f.eks. emsx_logs.zip, ees_logs.zip eller eea_logs.zip) er lagret på den angitte plasseringen. (Se Listen over objekter-delen for detaljert informasjon).