Εισαγωγή

Ο σκοπός της εφαρμογής ESET Log Collector είναι να συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα, όπως αρχεία διαμόρφωσης και αρχεία καταγραφής, από έναν υπολογιστή προκειμένου να διευκολύνεται η συγκέντρωση πληροφοριών από τον υπολογιστή του πελάτη κατά την επίλυση ζητημάτων υποστήριξης. Μπορείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες που θα συλλέγονται από την προκαθορισμένη λίστα αντικειμένων, τη μέγιστη παλαιότητα των εγγραφών καταγραφής που συλλέγονται, τη μορφή των συλλεχθέντων αρχείων καταγραφής ESET και το όνομα του προκύπτοντος αρχείου ZIP που θα περιέχει όλα τα συλλεχθέντα αρχεία και πληροφορίες. Εάν εκτελείτε το ESET Log Collector σε υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο προϊόν ασφαλείας ESET, θα μπορούν να συλλεγούν μόνο αρχεία καταγραφής συμβάντων των Windows και αρχεία ένδειξης σφαλμάτων εκτελούμενων διεργασιών.


note

Το ESET Log Collector έχει τις ίδιες απαιτήσεις συστήματος με το προϊόν ασφαλείας ESET. Το ESET Log Collector εκτελείται σε οποιαδήποτε έκδοση του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows.

Το ESET Log Collector συλλέγει επιλεγμένες πληροφορίες αυτόματα από το σύστημά σας με σκοπό την ταχύτερη επίλυση ζητημάτων. Όταν ανοίγετε ένα ζήτημα στην Τεχνική υποστήριξη της ESET, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε αρχεία καταγραφής από τον υπολογιστή σας. Το ESET Log Collector σάς διευκολύνει να συλλέξετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

download_button

Το ESET Log Collector περιέχει όλες τις γλώσσες σε ένα εκτελέσιμο αρχείο. Αυτό επιτρέπει την εναλλαγή της γλώσσας, όπως απαιτείται, κατά την εκκίνηση, χωρίς να χρειάζεται λήψη της σωστής μεταφρασμένης έκδοσης. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται ανιχνεύεται αυτόματα ή μπορεί να επιλεγεί ειδικά. Υπάρχουν δύο τρόποι καθορισμού της γλώσσας ειδικά:

1.Χρησιμοποιήστε το διακόπτη γραμμής εντολών /lang:<language_code>

2.Μετονομάστε το αρχείο σε ESETLogCollector_<language_code>.exe

Διαθέσιμες τιμές κωδικών γλώσσας: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

Το ESET Log Collector διανέμεται ως εφαρμογή 32-bit. Για να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργία του σε ένα σύστημα 64-bit, περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο ως πόρο εκτελέσιμο αρχείο 64-bit του ESET Log Collector, το οποίο εξάγεται σε έναν κατάλογο Temp και εκτελείται όταν ανιχνεύεται σύστημα 64-bit.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET Log Collector σε δυο λειτουργίες:

Γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI)

Περιβάλλον χρήστη γραμμής εντολών (CLI) (από την έκδοση 1.8). Όταν δεν καθορίζονται παράμετροι γραμμής εντολών, το ESET Log Collector ξεκινά με τη λειτουργία GUI.

Τα αρχεία καταγραφής προϊόντος ESET συλλέγονται είτε ως πρωτότυπα δυαδικά αρχεία είτε ως φιλτραρισμένα δυαδικά αρχεία (η προεπιλογή είναι φιλτραρισμένα δυαδικά αρχεία) όταν το ESET Log Collector βρίσκεται σε λειτουργία γραφικού περιβάλλοντος (GUI). Σε περίπτωση εξαγωγής φιλτραρισμένων δυαδικών αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε τη μέγιστη παλαιότητα των εγγραφών που εξάγονται. Ο μέγιστος αριθμός των εγγραφών που μπορείτε να εξαγάγετε είναι 1 εκατομμύριο ανά αρχείο καταγραφής.


note

Μια επιπλέον δυνατότητα του ESET Log Collector είναι η μετατροπή των συλλεγμένων δυαδικών αρχείων καταγραφής της ESET (.dat) σε μορφή XML ή μορφή αρχείου κειμένου. Ωστόσο, μπορείτε να μετατρέψετε τα συλλεγμένα δυαδικά αρχεία καταγραφής ESET χρησιμοποιώντας μόνο το Περιβάλλον χρήστη γραμμής εντολών (CLI) του ESET Log Collector.