ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Ağ Denetçisi'nde ağ cihazı

Aygıtla ilgili, aşağıdakiler dahil olmak üzere ayrıntılı bilgiler burada bulunabilir:

Aygıt adı

Aygıt türü

Son görülme zamanı

Ağ adı

IP adresi

MAC adresi

İşletim sistemi

Kalem simgesi, aygıt adını düzenleyebileceğiniz veya aygıt türünü değiştirebileceğiniz anlamına gelir.

Geçmişten kaldır - Cihazı cihaz listesinden silin. Bu seçenek yalnızca şu anda ağınıza bağlanmayan cihazlar için kullanılabilir.

Her cihaz türü için şu işlemler yapılabilir:

arrow_down_home Yönlendirici

arrow_down_home Ağ aygıtı

arrow_down_home Bu cihaz