ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Algılamayla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri

Tespitle ilgili tarama dışı bırakma işlemleri, tespit adını, nesne yolunu veya hash'ini filtreleyerek nesneleri temizleme işleminin dışında bırakmanıza olanak tanır.


example

Algılamayla ilgili tarama dışı bırakma işlemlerinin işleyiş şekli

Algılamayla ilgili tarama dışı bırakma işlemlerinde dosya ve klasörler Performansla ilgili tarama dışı bırakma işlemlerindeki gibi tarama dışında bırakılmaz. Algılamayla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri nesneleri yalnızca algılama altyapısı tarafından algılandıklarında ve tarama dışı öğe listesinde uygun bir kural mevcut olduğunda tarama dışında bırakır.

Örneğin (aşağıdaki resmin ilk satırına bakın), bir nesne Win32/Adware.Optmedia olarak algılandığında ve algılanan dosya C:\Recovery\file.exe dosyası olduğunda. İkinci satırda uygun SHA-1 hash'ine sahip her bir dosya algılama adına rağmen her zaman tarama dışında bırakılır.

CONFIG_EXCLUDE_DETECTION

Tüm tehditlerin algılandığından emin olmak için yalnızca mutlaka gerekli olduğunda algılamaların tarama dışı bırakılmasını öneririz.

Dosya ve klasörleri özel durumlar listesine eklemek için Gelişmiş ayarlar > Algılama altyapısı > Tarama Dışı Bırakılanlar > Algılamayla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri > Düzenle'ye gidin.


note

Bunları Performansla ilgili tarama dışı bırakma işlemleri, Tarama dışı bırakılan dosya uzantıları, HIPS taraması dışında bırakılan öğeler veya Tarama dışı bırakılan işlemler ile karıştırmayın.

Bir nesneyi (algılama adına veya hash'ine göre) algılama altyapısı dışında bırakmak için Ekle'yi tıklayın.

İstenmeyen türden olabilecek uygulamalar ve Tehlikeli olabilecek uygulamalar için tespit adına göre tarama dışı bırakma da oluşturulabilir:

Tespitin bildirildiği uyarı penceresinde (Gelişmiş seçenekleri göster'i ve ardından Tespit dışında bırak'ı seçin).

Tespiti tarama dışı bırakma sihirbazını kullanarak Günlük Dosyaları içerik menüsünden.

Araçlar > Karantina'yı tıkladıktan sonra karantinaya alınan dosyayı çift tıklayarak ve içerik menüsünden Geri yükle ve tarama dışında bırak'ı seçerek.

Algılamayla ilgili tarama dışı bırakma işlemlerinde nesne kriterleri

Yol – Belirli bir yol (veya herhangi bir yol) için algılamayla ilgili tarama dışı bırakma işlemini sınırlandırın.

Tespit adı - Tarama dışı bırakılan bir dosyanın yanında bir tespit adı varsa bu, dosyanın yalnızca söz konusu tespit için tarama dışı bırakıldığı, ancak tamamen dışarıda bırakılmadığı anlamına gelir. Dosya daha sonra başka bir zararlı yazılımdan etkilenirse tespit edilecektir.

Hash – Bir dosyayı; dosya türü, konumu, adı veya uzantısı ne olursa olsun belirtilen hash'e SHA-1 göre hariç tutar.