ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Tarama dışı bırakılan yol biçimi

Bir dosya grubunu tarama dışı bırakmak için joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti (?) tek bir karakteri, yıldız işareti (*) ise sıfır veya daha çok karakter içeren bir dizeyi gösterir.


example

Tarama dışı öğelerin biçimi

Bir klasördeki tüm dosyaları tarama dışı bırakmak istiyorsanız söz konusu klasörün yolunu yazın ve şu maskeyi kullanın: *

Yalnızca doc uzantılı dosyaları tarama dışında bırakmak istiyorsanız, şu maskeyi kullanın: *.doc

Bir yürütülebilir dosyanın adında belirli sayıda karakter varsa (ve karakterler farklılık gösteriyorsa) ve yalnızca ilk karakteri kesin olarak biliyorsanız (örneğin "D"), aşağıdaki biçimi kullanın:
D????.exe (soru işaretleri eksik/bilinmeyen karakterlerin yerine kullanılır)

Örnekler:

C:\Tools\* - Bir klasör olduğunu ve tüm klasör içeriğinin (dosyalar ve alt klasörler) hariç tutulacağını belirtmek için yolun ters eğik çizgi (\) ve yıldız işaretiyle (*) bitmesi gerekir.

C:\Tools\*.* - C:\Tools\* ile aynı davranış

C:\ToolsTools klasörü tarama dışı bırakılmaz. Tarayıcı için Tools bir dosya adı da olabilir.

C:\Tools\*.dat – Bu, Tools klasöründeki .dat dosyalarını tarama dışı bırakır.

C:\Tools\sg.dat – Tam olarak bu yolda bulunan belirli dosya tarama dışı bırakılır.


example

Tarama dışı bırakılan öğelerdeki sistem değişkenleri

Tarama dışı bırakılan öğeler tanımlamak için %PROGRAMFILES% gibi sistem değişkenlerini kullanabilirsiniz.

Bu sistem değişkenini kullanarak Program Dosyaları klasörünü tarama dışı bırakmak için klasörü tarama dışı öğelere eklerken %PROGRAMFILES%\* yolunu kullanın (yolun sonuna ters bölü çizgisi ve yıldız işareti eklemeyi unutmayın).

Bir %PROGRAMFILES% alt klasöründeki tüm dosyaları ve klasörleri tarama dışı bırakmak istiyorsanız %PROGRAMFILES%\Excluded_Directory\* yolunu kullanın

arrow_down_home Desteklenen sistem değişkenlerinin tam listesi