ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Korumalar

Korumalar dosyayı, e-postayı ve internet iletişimini denetleyerek kötü amaçlı sistem saldırılarına karşı koruma sağlar. Örneğin, zararlı yazılım olarak sınıflandırılan bir nesne tespit edildiğinde düzeltme işlemi başlatılır. Korumalar bu nesneyi önce engelleyerek, ardından temizleyerek, silerek veya karantinaya alarak bertaraf edebilir.

Korumaları ayrıntılı olarak yapılandırmak için Gelişmiş ayarlar > Korumalar'ı açın.


warning

Korumalar'da yapılacak değişiklikler yalnızca deneyimli bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilmelidir. Ayarların yanlış yapılandırılması, koruma düzeyinin düşmesine neden olabilir.

Bu bölümde:

Tespit yanıtları

Raporlama ayarları

Koruma ayarları


Tespit yanıtları

Tespit yanıtları, aşağıdaki kategoriler için raporlama ve koruma düzeylerini yapılandırmanıza olanak tanır:

Zararlı yazılım tespitleri (makine öğrenimi tarafından desteklenir - Bir bilgisayar virüsü, bilgisayarınızda mevcut olan dosyaların önüne veya sonuna eklenen kötü amaçlı kodun bir parçasıdır. Ancak, "virüs" terimi çoğu zaman yanlış kullanılır. "Kötü amaçlı yazılım" (zararlı yazılım) daha doğru bir terimdir. Kötü amaçlı yazılım algılaması, makine öğrenimi bileşeniyle birlikte algılama altyapısı modülü tarafından gerçekleştirilir. Bu uygulama türleriyle ilgili daha fazla bilgi için Sözlüğe başvurabilirsiniz.

İstenmeyen türden olabilecek uygulamalar – Grayware veya istenmeyen türden olabilecek uygulamalar (PUA'lar), niyeti virüs veya truva atları gibi diğer kötü amaçlı yazılım türleri kadar kesin şekilde kötü olmayan geniş bir yazılım kategorisidir. Ancak bu yazılımlar istenmeyen ek yazılımları indirebilir, dijital aygıtın davranışını değiştirebilir veya kullanıcı tarafından onaylanmayan veya beklenmeyen işlemleri gerçekleştirebilir. Bu uygulama türleriyle ilgili daha fazla bilgi için Sözlüğe başvurabilirsiniz.

Şüpheli uygulamalar - Şüpheli uygulamalara paketleyiciler veya koruyucularla sıkıştırılmış programlar dahildir. Bu tür koruyuculardan genellikle kötü amaçlı program yazarları, algılanmadan kaçınmak için faydalanır.

Tehlikeli olabilecek uygulamalar – Kötü amaçlı olarak yanlış bir şekilde kullanılabilme olasılığına sahip yasal ticari yazılım anlamına gelir. Tehlikeli olabilecek uygulamalara (PUA'lara) uzaktan erişim araçları, parola kırma uygulamaları ve tuş kaydeden uygulamalar (kullanıcı tarafından yazılan her tuş vuruşunu kaydeden programlar) örnek olarak verilebilir. Bu uygulama türleriyle ilgili daha fazla bilgi için Sözlüğe başvurabilirsiniz.

CONFIG_SCANNER


note

İyileştirilmiş koruma

Gelişmiş makine öğrenimi artık, makine öğrenimine dayalı olarak tespiti iyileştiren gelişmiş bir koruma katmanı olarak tespit altyapısının bir parçası olarak sunulmaktadır. Bu koruma türüyle ilgili daha fazla bilgi için Sözlüğe başvurun.


Raporlama ayarları

Bir algılama görüldüğünde (ör. bir tehdit bulunduğunda ve kötü amaçlı yazılım olarak sınıflandırıldığında), bilgiler Algılama günlüğüne kaydedilir ve ESET Internet Security ürününde yapılandırılmış olması halinde Masaüstü bildirimleri gösterilir.

Raporlama eşiği her kategori için yapılandırılır (bunlara "KATEGORİ" adı verilir):

1.Zararlı yazılım tespitleri

2.İstenmeyen türden olabilecek uygulamalar

3.Tehlikeli olabilecek uygulamalar

4.Şüpheli uygulamalar

Raporlama, makine öğrenimi bileşeniyle birlikte algılama altyapısında gerçekleştirilir. Mevcut koruma eşiğinden daha yüksek bir raporlama eşiği ayarlayabilirsiniz. Bu raporlama ayarları nesneleri engellemeyi, temizlemeyi veya silmeyi etkilemez.

KATEGORİ raporlaması için bir eşiği (veya düzeyi) değiştirmeden önce aşağıdakileri okuyun:

Eşik

Açıklama

Saldırgan

KATEGORİ raporlaması maksimum hassasiyet düzeyine ayarlanır. Daha fazla algılama bildirilir. Agresif ayar, nesneleri hatalı bir şekilde KATEGORİ olarak tanımlayabilir.

Dengeli

KATEGORİ raporlaması dengeli olarak ayarlanır. Bu ayar, performansı dengelemek ve algılama oranlarını ve hatalı bir şekilde bildirilen nesnelerin sayısını doğru bildirecek şekilde optimize edilir.

Temkinli

KATEGORİ raporlaması, yeterli bir koruma düzeyi sunarken hatalı bir şekilde bildirilen nesnelerin sayısını en düşük düzeye indirecek şekilde yapılandırılır. Nesneler yalnızca çok yüksek bir olasılık olduğunda ve KATEGORİ davranışıyla eşleştiğinde bildirilir.

Kapalı

CATEGORY için raporlama düzeyi etkin değildir ve bu türden algılamalar bulunmaz, bildirilmez veya temizlenmez. Bunun sonucunda bu ayar, korumayı bu algılama türü için devre dışı bırakır.
Kapalı modu zararlı yazılım raporlaması için mevcut değildir ve tehlikeli olabilecek uygulamalar için varsayılan değerdir.

arrow_down_home ESET Internet Security koruma modüllerinin kullanılabilirliği

arrow_down_home Ürün sürümü, program modülü sürümleri ve yapı tarihlerini belirleyin

Önemli noktalar

Ortamınız için uygun bir eşik değer ayarlarken göz önüne alınacak önemli noktalar:

Dengeli eşik ayarların çoğu için önerilir.

Yüksek raporlama eşiği daha yüksek bir algılama oranı sunsa da hatalı bir şekilde tanımlanan nesnelerin sayısını artırabilir.

Gerçek dünya perspektifinden bakıldığında temiz nesnelerin zararlı yazılım olarak yanlış bir şekilde sınıflandırılmasını tamamen önlemek mümkün olmadığı gibi algılama oranının %100 olması da garanti edilemez.

ESET Internet Security Vve modüllerini güncel halde tutarak performans ve algılama oranlarının doğruluğu arasındaki dengeyi en üst düzeye çıkarırken hatalı bildirilen nesnelerin sayısını en düşük düzeye indirin.


Koruma ayarları

CATEGORY olarak sınıflandırılan bir nesne bildirildiğinde program nesneyi engeller ve ardından temizler, siler ya da Karantinaya alır.

KATEGORİ koruması için bir eşiği (veya düzeyi) değiştirmeden önce aşağıdakileri okuyun:

Eşik

Açıklama

Saldırgan

Bildirilen agresif (veya daha düşük) düzeydeki algılamalar engellenir ve otomatik düzeltme (örneğin temizleme) başlatılır. Bu ayar, tüm uç noktalar agresif ayarlarla tarandığında ve hatalı olarak bildirilen nesneler algılama istisnalarına eklendiğinde önerilir.

Dengeli

Bildirilen dengeli (veya düşük) seviyedeki algılamalar engellenir ve otomatik düzeltme (örneğin temizleme) başlatılır.

Temkinli

Bildirilen temkinli algılamalar engellenir ve otomatik düzeltme (örneğin temizleme) başlatılır.

Kapalı

Yanlışlıkla bildirilen nesnelerin tespit edilmesi ve tarama dışı bırakılması için kullanılabilir.
Kapalı modu zararlı yazılım koruması için mevcut değildir ve tehlikeli olabilecek uygulamalar için varsayılan değerdir.