ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Aygıt denetimi kural düzenleyicisi

Cihaz kontrolü kuralları düzenleyicisi penceresi, mevcut kuralları görüntüler ve kullanıcıların bilgisayara bağladığı harici cihazların hassas denetimine izin verir.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Kullanıcı veya kullanıcı grubu başına ve kural yapılandırmasında belirlenebilen ek cihaz parametrelerine göre belirli cihazlara izin verilebilir ya da bu cihazlar engellenebilir. Kural listesi, bir kuralın çeşitli açıklamalarını içerir: ad, harici cihaz türü, bir harici cihazın bilgisayarınıza bağlanmasının ardından gerçekleştirilecek işlem ve günlük düzeyi. Ayrıca Cihaz kontrolü kurallarını ekleme bölümüne de bakın.

Bir kuralı yönetmek için Ekle veya Düzenle seçeneğini tıklayın. Seçili başka bir kural için kullanılan önceden tanımlı seçeneklere sahip yeni bir kural oluşturmak için Kopyala seçeneğini tıklatın. Bir kural tıklatıldığında görüntülenen XML dizileri, sistem yöneticilerinin bu verileri vermesine/almasına ve kullanmasına yardımcı olma amacıyla, örneğin, içine kopyalanabilir.

CTRL tuşuna basıp tıklatarak birden fazla kural seçebilirsiniz ve bunları silme, listenin yukarısına veya aşağısına taşıma gibi eylemleri seçili tüm kurallara uygulayabilirsiniz. Etkinleştirildi onay kutusu bir kuralı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için kullanılabilir; kuralı tutmak istediğinizde bu özellik yararlı olabilir.

Bilgisayarınıza bağlı aygıtlar için çıkarılabilir medya aygıt parametrelerini otomatik olarak doldurmak için Doldur seçeneğini tıklatın.

Kurallar yüksek önceliğe sahip olanlar en yukarıda olacak şekilde, önceliklerine göre sıralanır. Kurallar, UP_DOWN Üst/Yukarı/Alt/Aşağı'yı tıklayarak taşınabilir ve ayrı ayrı ya da gruplar halinde hareket ettirilebilir.

Günlük girişleri, ana program penceresinde > Araçlar > Günlük dosyaları'nda görüntülenebilir.

Aygıt denetim günlüğü, Aygıt denetiminin tetiklendiği tüm olayları kaydeder.