ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Aygıt denetimi kuralları ekleme

Cihaz Kontrolü kuralı, kural ölçütlerini karşılayan bir cihaz bilgisayara bağlandığında gerçekleştirilecek eylemi tanımlar.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Daha iyi tanımlama için Ad alanına bir açıklamasını girin. Bu kuralı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için Kural etkin seçeneğinin yanındaki kaydırma çubuğunu tıklayın. Bu, kuralı kalıcı olarak silmek istemediğinizde kullanılabilecek yararlı bir özelliktir.

Aygıt türü

Aşağı açılır menüden harici aygıt türünü seçin (Disk depolama/Taşınabilir aygıt/Bluetooth/FireWire/...). Aygıt türü bilgileri, işletim sisteminden devralınır ve aygıtın bilgisayara bağlı olması şartıyla Sistem aygıt yöneticisinde görülebilir. Depolama aygıtları USB veya FireWire ile bağlanan harici diskleri veya geleneksel bellek kart okuyucularını içerir. Akıllı kart okuyucuları SIM kartlar veya kimlik doğrulama kartları gibi katıştırılmış tümleşik devreye sahip tüm akıllı kart okuyucularını içerir. Görüntüleme aygıtları örnekleri tarayıcılar ve kameralardır. Bu aygıtlar sadece eylemleri hakkında bilgi verdiği ve kullanıcılar hakkında bilgi sağlamadığı için yalnızca genel olarak engellenebilir.

Eylem

Depolama özelliği olmayan aygıtlara erişime izin verilebilir veya erişim engellenebilir. Buna karşın, depolama aygıtlarına yönelik kurallar, aşağıdaki haklara ilişkin ayarlardan birini seçebilmenize olanak tanır:

Izin ver – Aygıta tam erişime izin verilir.

Engelle – Aygıta erişim engellenir.

Yazma Engeli – Aygıt için yalnızca okuma erişimine izin verilir.

Uyarı – Bir aygıtın her bağlanışında kullanıcı, izin verildiği/engellendiği konusunda bilgilendirilir ve bir günlük girişi yapılır. Cihazlar hatırlanmaz ve aynı cihazın sonraki bağlanışlarında bildirim gösterilmeye devam eder.

Tüm Eylemlerin (izinler) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olmadığını unutmayın. Depolama türünde bir cihaz için dört Eylemin tümü kullanılabilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca üç eylem bulunur (örneğin, Yazma Engeli eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, Bluetooth aygıtları için yalnızca izin vermek, engellemek veya uyarmak eylemleri mevcuttur).

Kriter türü

Aygıt grubu veya Aygıt'ı seçin.

Aşağıda gösterilen ek parametreler, farklı cihazlar için kurallarda hassas ayarlar yapmak için kullanılabilir. Tüm parametreler büyük/küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterleri destekler (*, ?):

Satıcı – Satıcı adı veya kimliğine göre filtreler.

Model – Aygıtın adı.

Seri numarası – Harici aygıtların genellikle kendi seri numaraları vardır. CD/DVD'lerde bu, CD sürücünün değil, belirli bir medyanın seri numarasıdır.


note

Bu parametreler tanımsızsa kural eşleşse dahi bu alanları yoksayar. Tüm metin alanlarındaki filtreleme parametreleri büyük/küçük harfe duyarlıdır ve özel karakterleri destekler (Soru işareti ? tek bir karakteri, yıldız işareti * sıfır veya daha çok karakter içeren bir dizeyi temsil eder).


note

Bir aygıt hakkındaki bilgileri görüntülemek üzere aygıtın türü için kural oluşturun, aygıtı bilgisayarınıza bağlayın ve Aygıt denetim günlüğünde aygıt detaylarını kontrol edin.

Günlüğe kaydetme şiddeti

ESET Internet Security tüm önemli olayları ana menüden doğrudan görüntülenebilen bir günlük dosyasına kaydeder. Araçlar > Günlük dosyaları'nı tıklayıp Günlük açılır menüsünden Aygıt denetimi'ni seçin.

Her zaman – Tüm olayları günlüğe kaydeder.

Tanılama – Programda hassas ayarlama yapmak için gereken bilgileri günlüğe kaydeder.

Bilgiler – Başarılı güncelleme iletileri dahil olmak üzere bilgilendirici iletileri ve yukarıdaki tüm kayıtları kaydeder.

Uyarı – Kritik hataları ve uyarı iletilerini kaydeder.

Yok – Günlüğe herhangi bir şey kaydedilmez.

Kullanıcı listesi

Kurallar, Kullanıcı listesi yanındaki Düzenle seçeneğini tıklayarak Kullanıcı listesine eklemek yoluyla belirli kullanıcılarla veya kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılabilir.

Ekle – İstenen kullanıcıları seçmenize olanak tanıyan Nesne türleri: Kullanıcılar veya Gruplar iletişim penceresini açar.

Kaldır - Seçili kullanıcıyı filtreden kaldırır.


important

Kullanıcı listesi sınırlamaları

Kullanıcı listesi belirli Cihaz türlerinesahip kurallar için tanımlanamaz:

USB Yazıcı

Bluetooth aygıtı

Akıllı kart okuyucu

Görüntüleme aygıtı

Modem

LPT/COM bağlantı noktası

Kullanıcıya bildir - Mevcut bir kural tarafından engellenen bir cihaz takılırsa bildirim penceresi görüntülenir.