ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Aygıt grupları


warning

Bilgisayarınıza bağlanan aygıt, bir güvenlik riski oluşturabilir.

Aygıt grupları penceresi iki bölüme ayrılır. Pencerenin sağındaki bölüm, söz konusu gruba ait aygıtların listesini verir; sol tarafındaki bölümse oluşturulan grupları içerir. Sağ bölmede cihazları görüntülemek için bir grup seçin.

Aygıt grupları penceresini açıp bir grup seçtiğinizde listeden aygıtları ekleyip çıkarabilirsiniz. Gruba aygıt eklemenin diğer bir yolu, onları bir dosyadan aktarmaktır. Alternatif olarak, Doldur düğmesini tıklayabilirsiniz; bunun üzerine, bilgisayarınıza bağlanan tüm aygıtlar Algılanan aygıtlar penceresinde listelenir. Doldurulan listeden cihazları seçip Tamam'ı tıklayarak gruba ekleyin.

Denetim öğeleri

Ekle - Bir grubu adını tıklayarak veya bir cihazı pencerenin hangi bölümünde düğmeyi tıklamış olduğunuza bağlı olarak mevcut bir gruba ekleyebilirsiniz.

Düzenle – Seçilen grubun adını veya aygıt parametrelerini (satıcı, model, seri numarası) değiştirmenize olanak sağlar.

Sil – Pencerenin hangi tarafında düğmeyi tıkladığınıza bağlı olarak seçili grubu veya aygıtı siler.

İçe aktar - Bir metin dosyasından cihazların listesini içe aktarır. Cihazları metin dosyasından içe aktarma işlemi için doğru biçimlendirme gerekir:

Her cihaz yeni bir satırda başlar.

Satıcı, Model ve Seri numarası her cihaz için mevcut olmalı ve virgülle ayrılmalıdır.


example

Metin dosyası içeriğine örnek:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Dışa aktar - Cihaz listesini bir dosyaya aktarır.

Doldur düğmesi, bağlı olan tüm aygıtlar için bir genel bakış şunar ve şunlar hakkındaki bilgileri sağlar: aygıt türü, aygıt satıcısı, modeli ve seri numarası (varsa).

Cihaz ekle

Bir cihazı mevcut bir gruba eklemek için sağ pencerede Ekle'yi tıklayın. Aşağıda gösterilen ek parametreler, farklı cihazlar için kurallarda hassas ayarlar yapmak için kullanılabilir. Tüm parametreler büyük/küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterleri destekler (*, ?):

Satıcı – Satıcı adı veya ID kimliğine göre filtreler.

Model – Aygıtın adı.

Seri numarası – Harici aygıtların genellikle kendi seri numaraları vardır. CD/DVD'lerde bu, CD sürücünün değil, belirli bir medyanın seri numarasıdır.

Açıklama - Daha iyi bir düzen için cihazla ilgili açıklamanız.


note

Bu parametreler tanımsızsa kural eşleşse dahi bu alanları yoksayar. Tüm metin alanlarındaki filtreleme parametreleri büyük/küçük harfe duyarlıdır ve joker karakterleri destekler (Soru işareti "?" tek bir karakteri, yıldız işareti "*" sıfır veya daha çok karakter içeren bir dizeyi temsil eder).

Değişiklikleri kaydetmek için Tamam'ı tıklatın. Değişiklikleri kaydetmeden Cihaz grupları penceresinden ayrılmak için İptal seçeneğini tıklayın.


note

Bir cihaz grubu oluşturduktan sonra, oluşturulan cihaz grubu için yeni bir cihaz denetimi kuralı eklemeniz ve yapılacak eylemi seçmeniz gerekir.

Tüm Eylemlerin (izinler) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olmadığını unutmayın. Depolama türü bir cihazsa dört eylemin tümü kullanılabilir. Depolama özelliği olmayan cihazlar için yalnızca üç eylem kullanılabilir (örneğin, Yazma Engeli Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, Bluetooth cihazlar için yalnızca izin verilebilir, engellenebilir veya uyarılabilir).