Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Strony pomocy

Witamy w podręczniku użytkownika programu ESET Internet Security. Podane tu informacje zapoznają Cię z produktem i pomogą Ci uczynić Twój komputer bardziej bezpiecznym.

Informacje wstępne

Przed użyciem ESET Internet Security można przeczytać o różnych typach wykryć i zdalnych ataków, które można napotkać podczas korzystania z komputera. Przygotowaliśmy również listę nowych funkcji wprowadzonych w programie ESET Internet Security.

Zacznij od zainstalowania programu ESET Internet Security. Jeśli masz już zainstalowany program ESET Internet Security, zobacz Praca z programem ESET Internet Security.

Jak korzystać ze stron pomocy programu ESET Internet Security

Pomoc online jest podzielona na kilka rozdziałów i podrozdziałów. Naciśnij F1 w programie ESET Internet Security, aby wyświetlić informacje o aktualnie otwartym oknie.

W programie można wyszukiwać tematy pomocy na podstawie słów kluczowych. Można również przeszukać treść pomocy, wpisując słowa lub frazy. Różnica między tymi dwiema metodami polega na tym, że słowo kluczowe może być logicznie powiązane ze stronami pomocy, których treść nie zawiera danego słowa. Wyszukiwanie słów i fraz polega na przeszukaniu zawartości wszystkich stron i wyświetleniu tylko tych, których treść zawiera szukane słowo lub frazę.

Dla zachowania spójności i uniknięcia pomyłek, terminologia użyta w tym przewodniku opiera się na interfejsie użytkownika programu ESET Internet Security. Zastosowaliśmy również jednolity zbiór symboli do oznaczenia konkretnych tematów o określonym poziomie ważności.


note

Uwagi stanowią krótkie spostrzeżenia. Można je pominąć, lecz mogą również zawierać cenne informacje dotyczące określonych funkcji lub łącza do podobnych tematów.


important

Zagadnienia te wymagają uwagi czytelnika i zachęcamy do zapoznania się z nimi. Zazwyczaj dostarcza niekrytycznych, ale ważnych informacji.


warning

Są to informacje wymagające poświęcenia szczególnej uwagi i zachowania ostrożności. Ostrzeżenia zostały umieszczone specjalnie w celu uniknięcia potencjalnie szkodliwych błędów. Przeczytaj tekst ze zrozumieniem, ponieważ odnosi się on do bardzo wrażliwych ustawień systemowych lub czegoś ryzykownego.


example

Jest to przypadek użycia lub praktyczny przykład pomagający zrozumieć stosowanie danej funkcji.

Oznaczenie

Znaczenie

Pogrubiona czcionka

Nazwy elementów interfejsu takich, jak pola lub przyciski opcji.

Pochylona czcionka

Symbole zastępcze dla informacji podanych przez użytkownika. Na przykład nazwa pliku lub ścieżka oznaczają, że rzeczywista ścieżka lub nazwa pliku są wprowadzane przez użytkownika.

Courier New

Przykłady kodu lub poleceń.

Hiperłącze

Zapewnia szybki i łatwy dostęp do przywoływanych tematów lub zewnętrznych adresów internetowych. Hiperłącza są zaznaczone na niebiesko i mogą być podkreślone.

%ProgramFiles%

Katalog systemowy, w którym przechowywane są programy instalowane w systemie Windows.

Pomoc online stanowi podstawowe źródło treści pomocy. Najnowsza wersja Pomocy online będzie wyświetlana automatycznie po nawiązaniu połączenia z Internetem.