Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja

Istnieje kilka metod instalacji produktu ESET Internet Security na komputerze. Metody instalacji mogą się różnić w zależności od kraju i sposobów dystrybucji:

Instalator Live Installer — może być pobrany ze strony internetowej firmy ESET lub zainstalowany z płyty CD/DVD. Pakiet instalacyjny jest uniwersalny dla wszystkich języków (należy wybrać odpowiedni język). Instalator Live Installer jest niewielkim plikiem. Dodatkowe pliki wymagane do instalacji produktu ESET Internet Security zostaną pobrane automatycznie.

Instalator offline — korzysta z pliku .exe, który jest większy niż plik instalatora Live Installer i do zakończenia instalacji nie wymaga połączenia z Internetem ani dodatkowych plików.


important

Przed instalacją produktu ESET Internet Security należy się upewnić, że na komputerze nie ma zainstalowanych innych programów antywirusowych. Zainstalowanie na pojedynczym komputerze dwóch lub więcej rozwiązań antywirusowych może powodować wystąpienie konfliktów. Zaleca się odinstalowanie innych programów antywirusowych znajdujących się w systemie. Listę narzędzi do odinstalowywania popularnych programów antywirusowych (dostępną w języku angielskim i w kilku innych językach) można znaleźć w artykule w bazie wiedzy ESET.